Pogrešno je što građanski nadzornik nije ranije obavestio Odbor za finansije

Predsednik Odbora za finansije o postupku javne nabavke za izgradnju stanice “Prokop”. (Beta, 9. 2. 2015. godine)
"O samom postupku on (građanski nadzornik Dobrašinović) Odbor za finansije nije obaveštavao do završetka samog postupka, što je takođe pogrešno."

Kada je građanski nadzornik Dragan Dobrašinović iz Topličkog centra za ljudska prava i demokratiju na sednici Odbora za finansije govorio da je u javnoj nabavci za izgradnju železničke stanice “Prokop” bilo političkih pritisaka, predsednik Odbora Veroljub Arsić oduzeo mu je reč, a potom pozvao obezbeđenje da ga udalje sa sednice. Arsić je kazao da to čini jer Dobrašinović “podnosi politički, a ne stručni izveštaj”. Takođe, predsednik Odbora je dodao da je Dobrašinović o eventualnim nepravilnostima postupka javne nabavke za izgradnju stanice “Prokop” trebalo “prvenstveno da obavesti nadležno tužilaštvo i policiju”. Naglasio je da on „o samom postupku Odbor za finansije nije obaveštavao do završetka samog postupka, što je takođe pogrešno“.

Međutim, u članu 9. Pravilnika o građanskom nadzorniku navodi se:

„Građanski nadzornik je dužan da podnese odboru Narodne skupštine nadležnom za finansije, odnosno skupštini autonomne pokrajine ili lokalne samouprave i Upravi, izveštaj o sprovedenom postupku javne nabavke u roku od 20 dana od dana zaključenja ugovora ili donošenja odluke o obustavi postupka, u skladu sa zakonom.

Pre podnošenja izveštaja u skladu sa stavom 1. ovog člana, građanski nadzornik dostavlja predlog izveštaja naručiocu čiji je postupak javne nabavke bio predmet nadgledanja, koji može građanskom nadzorniku dostaviti svoje primedbe na predlog izveštaja u roku od pet dana od dana njegovog prijema.

Izveštaj građanskog nadzornika se objavljuje na internet stranici Uprave i naručioca čiji je postupak nadgledan.“

Toplički centar za ljudska prava i demokratiju je Zahtev za zaštitu prava dostavio naručiocu posla, u ovom slučaju „Železnicama Srbije“, a potom i Republičkoj komisiji za zaštitu prava. Republička komisija je odbila Zahtev za zaštitu prava, nakon čega je Toplički centar podneo tužbu Upravnom sudu.

Dakle, građanski nadzornik je u ovom slučaju postupio prema Pravilniku, u kome nije propisano da se građanski nadzornik obraća Odboru za finansije u toku postupka, jer Odbor nema nikakvu nadležnost u javnim nabavkama, osim da prihvati izveštaje građanskih nadzornika nakon završetka postupka javnih nabavki. Toplički centar se, kako ističu, obratio i Upravi za javne nabavke, koja je nadležna za kontrolu javnih nabavki.

Zato izjavu predsednika Odbora za finansije Skupštine Srbije ocenjujemo kao neistinu.

Šta je građanski nadzornik?

Institucija građanskog nadzornika uvedena je članom 28. Zakona o javnim nabavkama donetog 2012. radi podizanja nivoa učešća građanskog društva u nadzoru nad sprovođenjem javnih nabavki, a ​čija je procenjena vrednost veća od milijardu dinara. Građanskog nadzornika imenuje Uprava za javne nabavke, a to bi trebalo da bude  lice, odnosno udruženje koje se bavi javnim nabavkama, sprečavanjem korupcije ili sukoba interesa.