Podzemni kontejneri još na zemlji

Direktor JKP „Komunalac“ iz Čačka o postavljanju podzemnih kontejnera u užem centru grada. (Ozon radio, 29. 12. 2010. godine)
„Početkom (2011.) godine u užem centru grada biće postavljeni prvi kontejneri pod zemljom. Nadzemni kontejneri biće zamenjeni sa pet podzemnih koji će biti postavljeni u užem gradskom jezgru, a zatim će se u širem gradskom jezgru postaviti još 30 podzemnih kontejnera.“

Krajem 2010. godine direktor JKP Komunalac Miloje Vojinović je rezimirao poslovanje preduzeća protekloj godini ali i obećao građanima Čačka niz novih projekata koji će se realizovati tokom 2011 godine. Jedna od prvih investicija koju je tada obećao Vojinović trebalo je da bude postavljanje podzemnih kontejnera, prvo u užem centru grada i to već početkom godine, a potom i u drugim gradskim zonama. Iz gradskog budžeta za ovu namenu izdvojeno je 1,5 miliona dinara, a trebalo je da se postavi ukupno 35 kontejnera.

Od početka nove godine proteklo je punih devet meseci, a Čačani još uvek nisu dobili podzemne kontejnere, a ne zna se ni da li će ih uskoro dobiti, niti šta je sa novcem koji je iz gradskog budžeta izdvojen za tu namenu.

U svakom slučaju obećanje dato Čačanima nije sprovedeno u delo pa zbog toga direktor Miloje Vojinović dobija ocenu neispunjeno.