Podrazumevaće se odgovornost direktora

Ministar privrede o odgovornosti direktora javnih preduzeća. (Nova ekonomija, 15. 11. 2013. godine)
15. 11. 2013.
Teme / Ocene: Beležnica
"Verujte da za godinu dana, recimo, javna preduzeća mogu da vode odgovorni direktori. Da se njihova odgovornost podrazumava, a ne da se postavlja pitanje odgovornosti. Ili to ili ja neću biti ministar."