Plivajući kurs za dinar koji se davi

Guverner NBS o prednostima promenljivog kursa dinara. (Press, 15. 12. 2009. godine)
„Promenljivi kurs je bio ključni faktor za očuvanje makroekonomske stabilnosti u zemlji, zbog čega je Srbija imala manji pad BDP-a u vreme krize nego druge zemlje gde je kurs fiksni.“

Svakako da plivajući kurs valute bolje odražava njenu vrednost na tržištu novca i nikada ne može da poremeti spoljnotrgovinsku razmenu kao što to može fiksni kurs. Tačno je i da su neke države sa fiksnim kursom, poput Letonije, Litvanije i Danske, prve doživele drastično poniranje BDP-a. Verovatno je i da bi Srbija osetila dublje posledice krize da nije na snazi promenljivi kurs dinara.

Međutim, guvernerova tvrdnja o zemljama u kojima je kurs fiksni nije u potpunosti tačna. Naime, finansijska kriza u nekim azijskim državama prevaziđena je upravo fiksiranjem kursa za kineski juan. Takođe, dve najmoćnije finansijske institucije, MMF i Svetska Banka, priznaju i da je malezijsko vezivanje za američki dolar pomoglo da se prebrode posledice krize.

Pojedine države sa fiksnim kursom, kao što su Hong Kong i Danska, uspele su posle prvobitnog sunovrata valute da na kraju godine čak ostvare i suficit. Srbija, sa svojim fluktuirajućim, nije, te je BDP u 2009. bio minus 2,9 odsto. Ni SAD-u, Britaniji, evro-zoni, Japanu, Rusiji plivajući kurs nije pomogao da se izbave od deficita. Zbog toga se Jelašićeva izjava može tretirati kao poluistinita.