Platni razredi do 1. januara 2015. godine

Potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave o uvođenju platnih razreda u javnom sektoru. (Nin, 15.5.2014. godine)
15. 5. 2014.
Teme / Ocene: Beležnica
"Cilj je da se platni razredi uvedu do 1. januara 2015. godine. Taj sistem ne može biti skuplji od sistema koji imamo sad"