Planiramo potpunu transparentnost

Ministarka državne uprave o sprovođenju Zakona o inspekcijskom nadzoru. (Blic 21. 7. 2014. godine)
21. 7. 2014.
Teme / Ocene: Beležnica
"Planiramo potpunu transparentnost, postavljanje svih informacija o radu inspekcija na relevantne sajtove. Tamo će biti detalja o delovanju inspekcija, standardizaciji rada, propisima kao i kontrolne liste koje sadrže spsiak prioritetnih provera."