Plan rada dajem za dva meseca

Ministar poljoprivrede o planovima rada ministarstva.(RTS, 25. septembar 2013. godine)
„Detaljan plan rada Ministarstva poljoprivrede biće urađen za jedan do dva meseca, nakon što sa svojim timom obiđem Srbiju.“

Kada smo Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede postavili pitanje da li je ovaj plan urađen, dobili smo sledeći odgovor.

„Početkom ove godine, predstavili smo Nacrt Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja za narednih 10 godina kojom su definisani okviri političkih i institucionalnih reformi, date smernice budžetskih podsticaja poljoprivredi i ruralnom razvoju sa jednim ciljem – unapređenja agrara. U toku je izrada Nacionalnog programa mera, a intenzivno se radi i na: – reorganizaciji uprava na prvom mestu Uprave za agrarna plaćanja (u planu je preseljenje iz Šapca u Beograd) i Uprave za veterinu – reorganizaciji savetodavne stručne službe prema potrebama gazdinstava i po standardima EU – dopuni Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju – izradi i dopuni Zakona o zemljištu i Zakona o bezbednosti hrane – izradi Nacionalnog programa navodnjavanja za povećanje profita i konkurentnosti domaćeg agrara – izradi mera za značajnije ulaganje u tovno govedarstvo, razvoj ovčarstva i kozarstva – rejonizaciji u voćarstvu i investiranje u preradu i doradu (sušare, sokare, destilerije za proizvodnju alkohola) – izradi modela kreditiranja putem subvencionisane kamate u iznosu od 4-6% za razvoj (kupovina opreme i mašina, podizanje zasada, nabavka priplodne i tovne stoke, ulaganje u prerađivačke i skladišne kapacitete) – oživljavanju zadrugarstva“

Ako je ministar Glamoćić pod detaljnim planom rada mislio na Nacrt Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja onda sa tim dokumentom kasni barem mesec dana do onoga što je najavio. Ipak, taj plan, koji je dostupan na sajtu Ministarsta poljoprivrede, je urađen pa ćemo ovu izjavu ministra poljoprivrede oceniti kao skoro ispunjno.