Dragan Glamočić

Datum rodjenja: 4. 10. 1968.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 4. 10. 1968.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:

Rođen 4. oktobra 1968. godine u Futogu.

Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1992. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1995. godine i doktorirao 1999. godine.

Na Poljoprivrednom fakultetu radi od 1996. godine, kada je izabran za asistenta pripravnika. Docent postaje 1999, vanredni profesor 2004, a redovni profesor 2009. Proveo je godinu dana na studijskom boravku na Državnom univerzitetu u Ohaju.

Autor je, odnosno koautor, tri knjige, jedne monografije i pet skripti.

Objavio je više od 150 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Autor je dva kompjuterska programska sistema: programskog sistema „MultiMix“ za optimizaciju obroka, smeša i premiksa koji je vodeći u našoj zemlji i programskog sistem „Sesame“, za određivanje novčane vrednosti hraniva koji se koristi širom sveta.

Član je Američkih udruženja za nauku u stočarstvu i mlekarstvu.

Stručnjak je za stočarstvo. Uža naučna oblast mu je ishrana životinja.

Septembra 2013. godine izabran je za ministra poljoprivrede u reformisanoj Vladi. Ovu funkciju obavljao je do aprila 2014. godine kada je formirana nova Vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem.

Govori engleski i ruski jezik.