Parada bez ograničavanja

Zaštitnik građana o održavanju Parade ponosa. (Dnevnik, 8. 9. 2011. godine)
„Pripadnici LGBT-populacije imaju mogućnost da ostvaruju svoje pravo garantovano zakonom i Ustavom…kao i da niko od njih ne može biti ograničavan u ostvarivanju prava.“

Ustav Srbije garantuje slobodu okupljanja svim svojim građanima, a Zakon o zabrani diskriminacije, između ostalih, jasno zabranjuje i diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije. Pa, ipak, u praksi je situacija drugačija.

Za razliku od prošle godine, kada je jedan deo državnih funkcionera dao podršku tom skupu, ovog puta ta podrška je izostala. Štaviše, nekolicina predstavnika vlasti pokušala je da utiče na pripadnike LGBT populacije da otkažu Paradu ponosa. Na taj način država Srbija uskraćuje podršku sopstvenom Ustavu i zakonima.

Ne treba zaboraviti i da desničarske organizacije već duže vreme pokušavaju da spreče održavanje Parade.

Hvala vam na interesovanju za naše sadržaje.

Verujemo da istina nema cenu i da svaki građanin ima pravo da bude informisan na temelju činjenica i zaštićen od uticaja lažnih vesti, dezinformacija i manipulacija koje sprovode politički i drugi centri moći.

Da se ne lažemo, nije lako opstati kao nekomercijalni i nezavisni medij u Srbiji.

Ukoliko ste u mogućnosti, podržite naš rad. Svaka donacija, makar i u simboličnom iznosu, za nas je veliko ohrabrenje.