Parada bez ograničavanja

Zaštitnik građana o održavanju Parade ponosa. (Dnevnik, 8. 9. 2011. godine)
„Pripadnici LGBT-populacije imaju mogućnost da ostvaruju svoje pravo garantovano zakonom i Ustavom…kao i da niko od njih ne može biti ograničavan u ostvarivanju prava.“

Ustav Srbije garantuje slobodu okupljanja svim svojim građanima, a Zakon o zabrani diskriminacije, između ostalih, jasno zabranjuje i diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije. Pa, ipak, u praksi je situacija drugačija.

Za razliku od prošle godine, kada je jedan deo državnih funkcionera dao podršku tom skupu, ovog puta ta podrška je izostala. Štaviše, nekolicina predstavnika vlasti pokušala je da utiče na pripadnike LGBT populacije da otkažu Paradu ponosa. Na taj način država Srbija uskraćuje podršku sopstvenom Ustavu i zakonima.

Ne treba zaboraviti i da desničarske organizacije već duže vreme pokušavaju da spreče održavanje Parade.