Papirologija koči izgradnju RTC-a

Predsednik opštine Apatin o izgradnji prečistača otpadnih voda i robno-transportnog centra. (Dnevnik, 29. 4. 2012. godine)
„Brzo će započeti i izgradnja drumskog terminala, pa očekujemo da će do kraja godine u RTC-u započeti tri investicije: fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, luka i drumski terminal.“

Ideja izgradnje robno-transportnog centra (RTC) sa drumskim terminalom i lukom na Dunavu najavljuje se od 2010. Do sada je u taj projekat uloženo 250 miliona dinara i njegova gradnja je znatno odmakala. Opština je pred kraj 2011. završavala Detaljni urbanistički plan RTC-a i najavljivala se prvo izgradnja drumskog terminala, dela luke, kao i industrijske zone na 110 hektara koja će biti u bescarinskom režimu u toku 2012.

No, da bi se ti radovi bili i realizovani neophodno je prvo izgraditi fabriku za prečišćavanje optadnih voda na obali Dunava, a u blizini RTC-a. Praktično u pitanju su dve fabrike od koje će jedna biti za Apatinsku pivaru, a druga gradska. Ugovor o izgradnji fabrike za prečišćavanje vode za potrebe pivare potpisan je krajem aprila 2012. godine a proizvođači piva obavezali su se da će svu infrastrukturu za drugu fabriku iste namene oni izgraditi, ali za potrebe apatinske opštine.

Obimna dokumentacija je u celosti bila spremna, izabran je i izvođač radova za poslove refulacije peska. Međutim, potpisani nalog od „Voda Vojvodine“ za aneks ugovora koji je ovo vodoprivredno preduzeće naknadno dodalo do kraja 2012. godine nikako nije stizalo i radovi su pomereni.

Pošto je posao započeo kako je bilo dogovoreno, a na dalje faze Smiljanić nije mogao da utiče, Istinomer njegovoj izjavi daje ocenu „radi se na tome“. Nastavićemo da pratimo kako će se dalje odvijati ovaj projekat.