Otvorićemo najmanje četiri poglavlja u prvoj polovini 2015.

Premijer Srbije o otvaranju pregovaračkih poglavlja sa EU. (TV Pink, 7. 1. 2015. godine)
„Otvorićemo više poglavlja ove godine. Mislim da ćemo najmanje četiri da otvorimo u prvoj polovini ove godine.“

Kada su u januaru 2014. formalno otpočeti pregovori o pristupanju Srbije EU, većina aktera uključenih u ovaj proces bila  je saglasna da će naša zemlja već u toj godini otvoriti i prva pregovaračka poglavlja. Premijer Srbije najavio je na samom početku ove godine da će tokom 2015. biti otvoreno više poglavlja, ističući da misli da će “najmanje četiri” biti otvorena u prvoj polovini godine. 

Već u maju, premijer Srbije je, govoreći o otvaranju poglavlja promenio datum, ali i uslove zbog kojih Srbija još nije otvorila prva pregovaračka poglavlja.

RTS, 7. 5. 2015. godine
“Vi znate da sam ja pesimističan čovek i očekujem da to bude najkasnije u septembru, nadam se u junu, a možda ne bude ni tad.”

Naime, premijer je tada sporno pitanje oko jezera Gazivode doveo u direktnu vezu sa otvaranjem poglavlja, navodeći da je Srbija sve svoje obaveze iz Briselskog sporazuma ispunila. Krajem juna premijer je ponovio zašto smatra da Srbija nije otvorila prva poglavlja, ali je uprkos tome naveo da će se to ipak desiti do kraja godine.

Večernje novosti, 23. 6. 2015. godine
“Otvorićemo ta poglavlja. Nije danas bilo dogovora. Nekada će ga biti. Znate ne možete da postignete dogovor samo zato što neko kaže da će otvoriti poglavlja samo ako postignemo dogovor. Dogovor možete da postignete kada nešto ima smisla i kada ne narušavate interese svoga naroda i države, rekao je Vučić novinarima u Briselu.”

Koordinatorka projekta “Progovori o pregovorima” Danijela Božović kaže za Istinomer da je od samog početka u pregovaračkom okviru EU za Srbiju bilo jasno navedeno da će prva poglavlja koja će se otvoriti biti 23 (pravosuđe i osnovna prava), 24 (pravda, sloboda i bezbednost) i 35 (koje se direktno tiče odnosa sa Kosovom). Iako je Nemačka u svom Bundestagu usvojila odluku da se poglavlje 35 prvo otvori, Danijela Božović podseća i da Evropska komisija još nije prihvatila akcione planove za poglavlja 23 i 24.

“Za poglavlja 23 i 24 dobili smo merila koja moramo ispuniti tako što ćemo izraditi akcione planove. Formalni uslov još nije ispunjen, jer nije prihvaćen ni treći nacrt, nego se rade dodatni komentari. Evropska komisija treba da proceni da li je akcioni plan validan, da li je izvodljiv, da li imamo institucionalne i finansijske resurse da ga sprovedemo”, navodi Danijela Božović.

Šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU Tanje Miščević za Istinomer potvrđuje da se trenutno radi na ispravkama treće verzije akcionih planova koji će do sredine jula biti poslati u Brisel, a nakon toga bi, od septembra, trebalo da počne procedura njihovog usvajanja. Ona dodaje da Srbija ima i dodatnu obavezu da do kraja godine napravi i poseban akcioni plan za zaštitu prava nacionalnih manjina. Tanja Miščević procenjuje da je do kraja godine moguće otvaranje poglavlja 23 i 24, napominjući da, ipak, u ovom trenutku poglavlje 35 ima “prevagu”.

“Malo je teže dati ocenu za poglavlje 35 – moguće ga je otvoriti brzo, uz pozitivnu ocenu država članica da je napravljen napredak u dijalogu. Takođe, na otvaranje se može čekati, jer takve procene nema”, objašnjava Tanja Miščević.

Ona naglašava da proces pregovara čini ispunjavanja tehničkih i političkih uslova. Međutim, kako objašnjava, političke uslove je mnogo teže ispuniti budući da se u našem slučaju to odnosi na ocenu uspešnosti implementacije Briselskog sporazuma i dijalog o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Opravdanje za to što se u javnosti često licitiralo datumima o otvaranju prvih poglavlja, šefica Pregovaračkog tima nalazi baš u ovom delu procesa.

“Nismo mogli znati da će dijalog na visokom nivou biti u zastoju godinu dana zbog kašnjenja formiranja vlade u Prištini, da će se neka pitanja nanovo otvarati i da neće postojati ista zainteresovanost prištinske strane da se do kompromisa dođe. Stalno govorimo o potrebi da postoji mehanizam u pregovaračkom procesu koji će sprečiti da kasnimo zbog druge strane, ali ne nalazimo na razumevanje u EU”, navodi Tanja Miščević.

Generalna sekretarka Evropskog pokreta Maja Bobić saglasna je da poglavlje 35 već neko vreme dominira procesom evropskih integracije Srbije, međutim nije mogla sa sigurnošću da tvrdi da isključivo od odnosa Beograda i Prištine zavisi i otvaranje prvih poglavlja, jer kaže da je čula “različita tumačenja”. Ipak, Maja Bobić smatra da je diskurs u javnosti o evropskim integracijama potpuno pogrešan i da je politički delimično nepromišljeno unapred govoriti o rokovima, iako to javnost očekuje.

“Mnogo bi bilo politički mudrije i odgovornije da se govori više o tome šta je naša obaveza i zašto mi jesmo na tom zadatku, bez pozivanja na ucene i uslovljavanja. Naravno da svi znamo da je ovaj proces visoko uslovljen, i tehnički i politički. To prosto prihvatamo kao činjenicu, dato stanje i zato treba govoriti o sadržaju, o tome šta to za nas znači politički, socijalno, ekonomski…”, objašnjava Maja Bobić.

Tim Istinomera ostao je uskraćen za odgovor iz kabineta predsednika Vlade Srbije na osnovu kojih činjenica je premijer Vučić još u januaru bio uveren da će Srbija otvoriti najmanje četiri poglavlja do polovine godine.

Budući da se od početka pregovora znalo o kojim poglavljima će se prvo raspravljati, a samim tim i o njihovim političkim i tehničkim uslovima za ispunjavanje, kao i zbog činjenice da Srbiji još uvek nisu odobreni akcioni planovi za poglavlja 23 i 24, Istinomer izjavu premijera Srbije ocenjuje kao neispunjeno obećanje.