Otvaranje deonice Ljig-Preljina do 25. avgusta

Ministarka građevinarstva o rokovima izgradnje deonice na Koridoru 11. (Politika, 1. 2. 2016. godine)
”Deonica će biti puštena za saobraćaj, kao što je planirano (25. avgusta) po ugovoru i po kvalitetu. Nijedan jedini dan ne idemo van plana. Može samo da se desi da poslovi budu završeni ranije od plana”.

(AŽURIRANO 31.8.2016. GODINE)

Tvrdnju iz februara ove godine da će deonica autoputa na Koridoru 11 Ljig-Preljina biti završena najkasnije do 25. avgusta, ministarka je potvrdila i u junu prilikom zajedničkog obilaska radova sa premijerom Vučićem, rečenicom ”radovi ne kasne ni dan”.

 
Mesec i po dana kasnije, 30. jula ove godine, nakon nenajavljene posete Zorane Mihajlović i novinara deonici Ljig-Preljina, priča se potpuno menja.

”Obilaskom cele deonice, zaustavljanjem na svakoj značajnoj tački, konstatovano je da rokovi i dinamika završetka tunela nisu ispoštovani, da nisu asfaltirani svi delovi trase, da nema postavljenih metalnih ograda, da nisu završeni svi betonski radovi, a da građevinare tek očekuje i postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije”, pisalo je tada u saopštenju ministarstva građevinarstva.

Kao u rubrici ”Za nevericu” samo dva dana kasnije, 1. avgusta, ministarka Mihajlović rekla je da će deonica Ljig-Preljina biti otvorena na vreme. (RTS, 1. avgust 2016. godine)

 
Pošto je činjenica da deonica Koridora 11 Ljig-Preljina nije otvorena do 25. avgusta kako je to u nekoliko navrata obećavala ministarka Mihajlović, njeno obećanje ocenjujemo kao neispunjeno.
 
Istini za volju, nije se ministarka jedina hvalila otvaranjem ovog dela autoputa. U više navrata je i sam premijer Vučić rekao da će prvi putnici ovom deonicom proći u avgustu. Ipak, u ekspozeu premijer se ogradio rekavši da je to govorio ”jer su ga lagali”. 

Narodna Skupština, 9. avgust 2016.
”Pre dva meseca su mi rekli da će nešto da bude otvoreno u avgustu. Neće biti otvoreno u avgustu, biće otvoreno u oktobru zato što su me lagali. Ako su lagali predsednika Vlade, a deset puta sam ih pitao, onda možete da mislite kako lažu sve ostale. Zato će sada svi da odu koji su na takav način lagali”, bio je oštar premijer u izlaganju programa.

Obećanje da će da odu svi koji su lagali gotovo je nemoguće proveriti jer je premijer propustio da kaže ko su ti koji su ga lagali? Da li je to izvođač radova ili podizvođači, odgovorni u resornom ministarstvu ili u preduzeću ”Koridori Srbije” koji je nosilac posla? 

Svojim saopštenjem od 30. avgusta ”Koridori Srbije” sa sebe praktično skidaju svaku odgovornost. Iz brojnih dopisa koje su objavili integralno vidi se da su još 24. februara ove godine obavestili Ministarstvo saobraćaja da je potrebno produžiti rok raspoloživosti zajma (reč je o Sporazumu o zajmu između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan za finansiranje izgradnje deonica Ljig – Boljkovci, Boljkovci – Takovo i Takovo – Preljina autoputa E – 763. Rok raspoloživosti zajma je 4.5.2016. godine) kao i da će upravo, neproduženje zajma za posledicu imati probijanje roka za završetak radova. 

”U potpunosti razumemo i podržavamo napore potpredsednice Vlade i ministarke g-đe Mihajlović da utvrdi gde je nastao problem u protoku informacija i ko je iz nadležnih ministarstava opstruirao protok tačnih i detaljnih izveštaja od strane Koridora Srbije i time obmanuo predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandara Vučića i potpredsednicu Vlade i ministarku g-đu Mihajlović”, stoji u saopštenju Koridora Srbije.

Ovo saopštenje kao i objavljivanje svih dopisa Koridora Srbije usledilo je nakon izjava ministarke Mihajlović da njeno ministarstvo nije bilo obavešteno da će do probijanja rokova doći. 

www.mgsi.gov.rs, 26.8.2016.
“Želim pre svega da se zahvalim svim našim radnicima i kompanijama, kao i azerbejdžanskoj firmi “Azvirt“, koji su uradili 97 odsto radova na ovom autoputu. Veliki posao je urađen, izgrađeno je 40 kilometra novog autoputa i ostali su završni radovi koji će biti završeni do kraja građevinske sezone. Ali, moramo da utvrdimo kako je došlo do kašnjenja jer smo i premijer Aleksandar Vučić i ja dobijali usmene i pismene informacije da neće biti probijanja rokova. Ovaj problem moramo sistemski da rešimo kako se više ne bi ponavljao“, navela je Mihajlović u izjavi.

 Odgovore na pitanja o odgovornosti za kašnjenje Istinomer još uvek nije dobio od resornog ministarstva. Naša redakcija je još 2. avgusta službi za medije ministarstva Zorane Mihajlović uputila pitanja u vezi sa radovima na deonici Ljig – Preljina. Tada smo između ostalog i pitali ko su podizvođači na ovim radovima, jer je sama ministarka ranije govorila da će sa svima koji dogovor ne poštuju, ugovori biti raskinuti. Od tada do danas, dobili smo samo jedan odgovor koji je glasio ”pripremamo odgovore na vaša pitanja”.

U svom saopštenju, Koridori Srbije precizno navode niz dopisa koja su nadležnim institucijama slali u prethodnih šest meseci.

Ono što pažljivim čitanjem ovog dokumenta pada u oči je da su svi, pre ili kasnije – uključujući i Predsednika Vlade i Ministarstvo za saobraćaj, bili upozoreni da ima problema sa ispunjenjem rokova, a usled potrebe da se produži rok za zajam.  

Nakon obraćanja Ministarstvu građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja u februaru, u dopisu od 2. marta obraćaju se i Ministarstvu finansija za produženje Sporazuma o zajmu. Istog dana šalju dopis i Vladi Azerbejdžana. 
10. maja ovo javno preduzeće Ministarstvu finansija i Upravi za javni dug šalju urgenciju po podnetom zahtevu za produženje raspoloživosti zajma. 
23. juna Koridori šalju dopis ministarstvu koje vodi Zorana Mihajlović u kome se vidi hronologija dešavanja vezanih za  produženje sporazuma o zajmu. 
Četiri dana kasnije (27. juna) obraćaju se predsedniku Vlade i daju predlog da se interveniše kod Azerbejdžana kako bi se potpisao Aneks sporazuma o zajmu. 
Dopisom od 2. avgusta izvođač radova je obavestio investitora i nadzorni organ da usled postojećog finansijskog raskoraka uzrokovanog neproduženjem raspoloživosti zajma neće biti moguće završiti radove do 25. avgusta 2016. godine. 

”Izvođač je dopisom 22. avgusta obavestio Koridore Srbije i Nadzorni organ da je potrebno produžiti rok za završetak radova za najmanje 60 dana računajući od trenutka kada finansijske obaveze Investitora prema Izvođaču radova budu u potpunosti izmirene, a koje na dan 22.8.2016. godine iznose 25.947.042 evra”, stoji u saopštenju Koridora Srbije.

Kao i mnogo puta do sada, uprkos čvrstim obećanjima kasni se sa radovima. Dakle, niti je ministarka Mihajlović pionirka u davanju rokova i probijanju istih niti su građani Srbije iznenađeni zbog toga. Nije novo ni to da se odgovornost svaljuje s jednih na druge, ali je značajno da je jedna javna institucija poput ”Koridora Srbije” konačno  objavila svu dokumentaciju i na taj način se svrstala među retke državne institucije koja tako postupaju. Naravno, bilo bi loše ako se ispostavi da je ova pokazana transparentnost izuzetak, a ne pravilo. Istinomer očekuje od ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da isto ovako transparentno izađe sa činjenicama kojima raspolaže i na taj način pokaže i dokaže da li među njima ima ili nema onih koji su ”lagali premijera” kako je on to sam utvrdio.