Otpad iz Bariča izmeštamo do kraja maja

Državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine o uklanjanju opasnog otpada iz Bariča. (Sajt Ministarstva poljoprivrede, 13. 3. 2015. godine)
“Vlada Srbije izdvojila je iz budžeta 120 miliona dinara za zbrinjavanje oko 750 tona opasnog otpada iz nekadašnje industrije „Prva iskra“ iz Bariča, koji će do kraja maja 2015. biti transportovan u Evropsku uniju.“
Iako je uklanjanje toksičnog otpada sa prostora nekadašnjeg postrojenja fabrike “Prva iskra” u Bariču, prvobitno bilo najavljeno za kraj maja 2015. godine rok je produžen. Tim povodom Istinomer je iz mininstarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, dobio odgovor da je između Ministarstva i kompanije „Yunirisk“ Beograd potpisan ugovor 18. juna ove godine, kojim je određen rok od 100 dana za realizaciju projekta, odnosno trajno rešenje ovog ekološkog problema.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, 9. jul 2015. godine
“Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je u skladu sa Zakonom raspisalo tender i odabralo operatera koji je na tenderu ponudio najmanju cenu i najkraći rok za izmeštanje opasnog otpada sa lokacije „Prva iskra“, Barič.
Ugovor o realizaciji projekta izmeštanja i trajnog zbrinjavanja opasnog otpada sa lokacije HK „Prva Iskra Barič“, između Ministarstva i komanije „Yunirisk“ Beograd je potpisan u četvrtak, 18. juna 2015. godine. Ugovorom je određen rok od 100 dana za realizaciju projekta.
Srećni smo što se posle 15 godina uklanja opasan otpad sa pomenute lokacije na kojoj se nalazi oko 650 tona neuslovno odloženog opasnog otpada. Inspekcija Ministarstva je na terenu i prati ceo postupak, kako bi sve bilo u skladu sa procedurama i zakonom, koje uključuju ne samo mere zaštite životne sredine već i mere kojima će se pokriti bezbednost i zdravlje na radu, zaštita od požara i eksplozija, odnosno smanjenje rizika od nastanka udesa.”

Sredinom septembra, nakon sednice opštinskog štaba za vanredne situacije gradske opštine Obrenovac, Miroslav Čučković, predsednik opštine, je izjavio da je taj problem konačno u potpunosti rešen.

Miroslav Čučković, RTV Mag,16. septembar 2015. godine
“Velika vest za Obrenovac je da je konačno kompletan otpad napustio Barič. Bez ikakvih incidenata, bez ikakvih iznenadnih ili nepredviđenih okolnosti i to je nešto što je danas iza nas i više se nećemo baviti time.”

Na pitanje Istinomera postavljeno Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine da li je opasan otpad sa lokacije “Prva Iskra” u Bariču uklonjen, i da li će se raditi ekološka studija radi utvrđivanja prisutnosti zagađenja na zemljištu sa lokacije HK „Prva Iskra Barič“ i ako hoće, da li se zna ko će je raditi i kada, dobijena je potvrda da je opasan otpad trajno i u potpunosti ukljonjen.

Ministarstvo poljoprivrede, 28. septembar 2015. godine
“Opasan otpad sa lokacije „Prva Iskra Barič” je uklonjen. Radovi na uklanjanju opasnog otpada završeni su 16.09.2015. godine. Prema odredbama Ugovora, sklopljenim između Ministarstva i odabranog izvođača radova regulisano je da se izvrši usluga trajnog zbrinjavanja opasnog otpada što podrazumeva: ispitivanje otpada, prepakivanje, dislokaciju iz HK “Prva Iskra Barič” i tretman/izvoz.
Pre početka svih ovih radova na izmeštanju opasnog otpada izvršeno je ispitivanje zemljišta u februaru 2015. godine radi utvrđivanja nivoa njegove zagađenosti. Naručilac posla bila je opština Obrenovac.”

Otpad, koji se nalazio na 25 hektara zemlje na lokaciji „Prva iskra“ Barič, bio je veoma opasan i sadržao je 24 vrste materija koje izazivaju kancer i druga ozbiljna oboljenja. Ovaj otpad odlazio je u zemlju i širio se vazduhom. Iz ovih razloga uklanjanje otpada je značajan korak za unapređenje životne sredine. Međutim, kako je prvi rok, tačnije maj, propušten, a otpad uklonjen tek u septembru, obećanje državne sekretarke Stane Božović ocenjujemo kao skoro ispunjeno