Otkrijte tajne!

Predsednik Srpskog pokreta obnove o zakonu o otvaranju tajnih dosijea (Blic, 3. 9. 2010. godine)
„Otvaranjem tajnih dosijea otkriće se svi zločini koji još nisu rasvetljeni.“

Još je krajem 2004. godine Srpski pokret obnove načinio predlog zakona o otvaranju dosijea službi bezbednosti. Lider stranke je tada rekao da se radi o „sistemskom zakonu sa kojim Srbija ozbiljno kasni jer ga je trebalo doneti odmah posle 2000. godine“ i da je njime predviđeno otvaranje dosijea svih službi bezbednosti od 13. maja 1944. do danas.

„Predlog zakona o otvaranju dosijea službi bezbednosti u Srbiji, koji će poslanici SPO podneti Skupštini na usvajanje stavlja građanina koji je bio uhođen, bio meta i žrtva službi bezbednosti, u poziciju suverenog vlasnika svog dosijea, pa je na građaninu da odluči šta će biti s njegovim dosijeom: da li će ga uzeti u celini, uzeti delove, ili će narediti da sve bude uništeno u njegovom prisustvu.“

Danas, 10. 12. 2004. godine

Predlog zakona je ubrzo nakon toga prosleđen Vladi i Skupštini Srbije. Vlada ga je u proleće 2005. odbacila sa obrazloženjem da „nije u saglasnosti s propisima u oblasti čuvanja, zaštite, korišćenja i dostupnosti arhivske građe i da je manjkav zato što ne sadrži rešenja koja bi ublažila moguće i verovatne političke, bezbednosne, pravne, etičke i druge posledice.“ (Beta, 29. 3. 2005. godine). Vlada je tada sugerisala poslanicima da i oni isto učine, dok je Vuk Drašković verovao da će zakon, ipak, proći.

„On je izrazio nadu da će vlada i proevropske snage u srpskom parlamentu ipak shvatiti da je zakon o otvaranju dosijea neophodan i da će se ipak naći u raspravi u parlamentu, kako bi se njegovim usvajanjem napravio diskontinuitet u radu tajnih službi, raskinulo s režima u proteklih 60 godina, i kako bi se rasvetlili svi zločini koje su službe državne bezbednosti počinile nad građanima.“

Glas javnosti, 3. 4. 2005. godine

Skupština je, međutim, poslušala Vladu i predlog je povučen iz procedure.

Kad već nije uspeo da sredi stvari u državi, Drašković je rešio da ih sredi u svom tadašnjem „dvorištu“. Donošenjem odluke da se svim radnicima u Ministarstvu spoljnih poslova omogući slobodan uvid u dosijee koji su o njima vođeni šef diplomatije, Vuk Drašković, objavio je da je pravilnik službi bezbednosti ministarstva promenjen.

„Izmenio sam takođe i pravilnik o službi bezbednosti Ministarstva, pa se ubuduće neće i ne smeju voditi nikakvi tajni dosijei. Terminologija u njima, podseća na onu koja je vladala od 1990. do 2000. godine – ‘politički sumnjiv’, ‘žena mu nije Srpkinja’ i tako dalje.“

Večernje novosti, 15. 12. 2006. godine

SPO je ponovo pokušao da vrati na dnevni red zakon o otvaranju dosijea na leto 2007. kada je u Skupštinu Srbije ušao novi saziv poslanika. Ni tada predlog nije razmatran.

Posle dve godine pauze, Drašković je opet pokrenuo pitanje usvajanja spornog zakona i ovoga puta dobio garancije od partnera u vladajućoj koaliciji da će se predlog naći u Skupštini.

„Sada imamo obećanje koalicionih partnera da će zakon o dosijeima ići pred skupštinu. Znam da ne možemo ući u EU dok ne otvorimo tajne dosijee. Brisel je taj koji će da pritisne uspešno u smeru u kome bezuspešno SPO pritiska već 10 godina.“

Politika, 3. 10. 2009. godine

Morao je predsednik SPO-a da sačeka još nešto više od godinu dana da bi zakon stigao pred poslanike. Naime, njegova partija je 13. 12. 2010. podnela Skupštini Predlog zakona o otvaranju tajnih dosijea.

Tek treba da vidimo da li će se zakon konačno i usvojiti, ali za svoju istrajnost da se on donese lider SPO dobija ocenu „dosledno“ na Istinomeru.