Organizovanje azilanata – krivično delo

Državni sekretar Ministarstva pravde o krivičnom gonjenju organizatora lažnih azilanata. (Beta, 12. 5. 2011. godine)
„Ministarstvo pravde je spremno za izmenu Krivičnog zakona zbog problema lažnih azilanata.“

Nakon upozorenja iz EU zbog povećanog broja lažnih azilanata iz Srbije, u maju 2011. najavljene su mere kojima bi se zaustavio taj trend. Jedna od ideja bila je i izmena Krivičnog zakona, gde bi organizatori takvih odlazaka iz zemlje bili krivično sankcionisani.

„…Homen je kazao da se čeka uporedna analiza koja bi trebalo da pokaže kako je krivično sankcionisan problem lažnih azilanata u EU, a koju bi trebalo da dostavi Kancelarija za evropske integracije, nakon čega bi se uradile izmene Krivičnog zakona.“

Beta, Tanjug, 13. 5. 2011. godine

Usvajanje odredbi o lažnim azilantima u izmenjenom Krivičnom zakoniku najavljena je za jesen.

„Prema rečima prof. Milana Škulića, člana radne grupe, uvešće se i dva nova krivična dela.- Jedno će se odnositi na lažne azilante, ali neće biti kažnjavani oni, već lica koja organizuju i podstrekuju njihove odlaske….Radna grupa, kako je planirano, trebalo bi da završi posao u septembru, a izmene Krivičnog zakonika mogle bi da budu ‘verifikovane’ u parlamentu u oktobru.“

Večernje novosti, 19. 7. 2011. godine

Ipak, nije išlo sve po planu, pa je predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika stigao u Skupštinu tek krajem januara 2012. U njemu je zaista postoji predlog o kojem je Homen govorio.

Izvor: Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, januar 2012.

Međutim, tadašnji skupštinski saziv nije usvojio izmene Zakona do kraja svog mandata. To još nije učinila ni nova parlamenatarna postavka, već je predlog povučen iz procedure, pa je započeta izrada nove verzije.

Pošto Zakonik nije izmenjen, niti je organizovanje lažnih azilanata strože tretirano, Istinomer bivšem državnom sekretaru daje ocenu „krenuli, pa stali“. Da stvari budu još crnje, u poslednje vreme iz Brisela stižu informacije kako bi Srbiji ponovo mogle da budu uvedene vize pošto azilanati i dalje dolaze u velikom broju u EU.