Odgovorni smo…od sledeće godine

Ministarka finansija o roku za usvajanje Zakona o fiskalnoj odgovornosti. (Tanjug, 4. 6. 2010. godine)
„Srbija bi ovih dana trebalo da dobije zakon o fiskalnoj odgovornosti.“

Zakon o fiskalnoj odgovornosti je bitan jer treba da ograniči političare u trošenju para iz budžeta, da definiše na šta pare mogu da se troše, koliko je dozvoljeno zaduživanje, kao i koliko je dozvoljeni manjak u državnoj kasi. Njegova važnost naročito će se isticati u izbornim godinama jer će sprečavati vlast u trošenju novca za stranačke interese. Usvajanje Zakona o fiskalnoj odgovornosti jedan je od uslova za sprovođenje aranžmana sa MMF-om.

Samo nekoliko dana posle obećanja ministarka Dragutinović je objasnila da će konačan predlog Zakona o fiskalnoj odgovornosti biti završen tek posle pregovora sa MMF-om koji su najavljeni za drugu polovinu avgusta, a njegova primena počela bi – sledeće godine.

„Verujem da će ovaj zakon, nakon usaglašavanja sa MMF, biti usvojen u ovoj godini, a istovremeno odrediti fiskalnu politiku u vremenu koje je pred nama… Puna primena tog zakona očekuje se od 2011. godine.“

Bankar, 20. 6. 2010. godine

Početkom jeseni Vlada je rešila da ne donosi poseban Zakon o fiskalnoj odgovornosti, već je neophodna fiskalna pravila unela u Zakon o budžetkom sistemu.

„Umesto posebnog Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Vlada Srbije je odlučila da odredbe koje regulišu tu oblast, ugradi u izmene Zakona o budžetskom sistemu. Tako će ispuniti još jedan od uslova neophodnih za nastavak aranžmana sa MMF-om.“

RTS, 20. 9. 2010. godine

Između „ovih dana“ i „sledeće godine“ postoji velika razlika, pa Istinomer obećanje ministarke Dragutinović ocenjuje kao neispunjeno.