Od proleća plaćanje u roku

Ministar ekonomije o ograničenju rokova plaćanja. (Večernje novosti, 27. 1. 2012. godine)
„Rok za primenu zakona je dva meseca, što praktično znači da bi Zakon o ograničenju rokova plaćanja mogao biti u primeni tokom proleća.“

Prosečnom preduzeću u Srbiji potrebno je pet meseci da naplati svoju uslugu ili dobro. To kašnjenje u naplati stvorilo je lanac dugovanja u kom samo javna i komunalna preduzeća duguju oko 27 milijardi dinara, a građani i privreda oko 120 milijardi. Da bi problem međusobnih dugovanja bio rešen, Vlada je još u proleće 2011. godine najavljivala donošenje Zakona o ograničavanju rokova plaćanja roba i usluga. Zakon je predviđao da rok plaćanja bude 60 dana, a trebalo je da bude usvojen u februaru 2012.

Međutim, ni do kraja maja predlog Zakona nije izašao iz Vlade Srbije i, po svemu sudeći, ograničenje rokova plaćanja sačekaće sledeću Vladu. Kada se još uzme u obzir da je rok za primenu zakona dva meseca nakon usvajanja u Skupštini, jasno je da će privrednici i preduzeća i tekuću godinu završiti u dugovima.

Neispunjeno obećanje odlazećeg ministra ekonomije.