Zakonom protiv dužnika

Ministar ekonomije o roku za nacrt zakona o organičavanju rokova plaćanja. (Beta, 7. 11. 2011. godine)
„Do kraja (2011.) godine trebalo da bude urađen nacrt zakona o organičavanju rokova plaćanja, koji će obuhvatiti i javni i privatni sektor.“

Zakon koji je ministar najavio trebalo bi da zameni postojeću uredbu kojom se državi organičavaju rokovi plaćanja robe i usluga, a njime bi bila obuhvaćena i javna preduzeća, javna komunalna preduzeća i privatne firme. Skraćivanjem rokova plaćanja ubrzali bi se tokovi novca i povećala likvidnost privrede. Ono što je još bitnije zakonom o redovnosti plaćanja bile bi predviđene oštrije novčane sankcije za neplaćanje na vreme, pa čak i kazne zatvora.

„On (Ćirić) je istakao da je dogovoreno da u grupi za izradu nacrta tog zakona učestvuju i predstavnici UPS i dodao da su poslodavci već predložili da se rokovi plaćanja firmama ograniče na 30 ili 45 dana, navodeći da sada dešava da se plaćanja obavljaju posle 90 ili 120 dana.“

Beta, 7. 11. 2011. godine

Do kraja godine nacrt najavljenog zakona nije se pojavio u javnosti. Zato Istinomer Ćiriću daje ocenu „neispunjeno“.