Od 2015. smanjujemo broj zaposlenih u javnom sektoru

(Ministarka državne uprave o smanjenu broja zaposlenih u javnom sektoru, Blic 24.6.2014. godine)
24. 6. 2014.
Teme / Ocene: Ekonomija
"To je previše i broj zaposlenih se mora smanjiti. Racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru mora da počne 2015. godine, a budžet mora da održava isplaniranu racionalizaciju u javnoj upravi"