Od 1. jula upis imovine na jednom mestu

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture o upisu imovine. (MGSI, 3. 4. 2018.)
“Od 1. jula ove godine građani i privreda će upis imovine obavljati na jednom mestu, jer će javni beležnik po službenoj dužnosti vršiti upis imovine u katastar i sve će se odvijati elektronski. Umesto da posete šest šaltera, tri puta odu u katastar, kod notara, poresku upravu i opštinu kako bi upisali imovinu, to će uraditi na jednom mestu – kod notara“.

Najavljujući primenu novog Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, ministarka građevinarstva, saobaraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da će reformom katastra upis imovine odvijati mnogo brže i lakše. Najavila je da će zahvaljujući novom zakonu od 1. jula građani moći da, umesto da šetaju od šaltera do šaltera, svu birokratiju u vezi sa upisom imovine završe na jednom mestu, odnosno kod notara. 

Ministarka Mihajlović pojasnila je da će javni beležnici kada overe ugovor, umesto vlasnika, poslati dokument u digitalnom obliku Republičkom geodetskom zavodu (katastru), a potom i Poreskoj upravi i lokalnoj samoupravi. Uknjižba vlasništva na nepokretnosti ranije je, po pravilu, građanima oduzimala dosta vremena i zahtevala mnogo strpljenja. 
U Javnobeležničkoj komori kažu da se od 1. jula primenjuju odredbe Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti, što znači da od tada građani idu samo kod notara i tu završavaju sav posao. 
“Sada javni beležnici imaju zakonsku obavezu da sačine javnobeležničku ispravu ili da izvrše solemnizaciju isprave koja se odnosi na promet nepokretnosti i da takvu ispravu elektronskom poštom dostave Republičkom geodetskom zavodu. Javni beležnici na taj način, po službenoj dužnosti, učestvuju u postupku upisa imovine u Katastar. Sam upis imovine u Katastar nepokretnosti obavlja Republički geodetski zavod“, rekli su nam u Javnobeležničko komori.
U udruženju notara, takođe, objašnjavaju da se upis imovine na ovaj način obavlja u svim opštinama u Srbiji u kojima postoje javnobeležničke kancelarije. Područjе osam osnovnih sudova (Brus, Dimitrovgrad, Knjaževac, Majdanpek, Raška, Sjenica, Surdulica i Trstenik) još nema registrovane notare, pa se overa ugovora i dalje obavlja u sudovima. To znači da se upis u katastar u ovim mestima i dalje obavlja na stari način, što su nam potvrdili i u Javnobeležničkoj komori. 
Po novom zakonu, i sudovi će imati obavezu da do 1. januara 2020. godine uvedu isti sistem i da kao i notari ugovore katastru šalju elektronski. 
U Ministarstvu građevinarstva su nam, takođe, potvrdili da je pojednostavljena procedura počela da se primenjuje u većini opština i gradova u Srbiji.

“Reformom se ukida raniji postupak koji je od građana koji kupuju ili prodaju stan zahtevao da odlaze na šest mesta: tri puta na šaltere katastra, i po jednom kod notara, republičke Poreske uprave i lokalne poreske administracije, uz nekoliko odlazaka u banku radi uplate taksi”, navode u ministarstvu objašnjavajući kako je ranije izgledala procedura upisa.
Sada, prema novom Zakonu, javni beležnik vrši uvid u katastar nepokretnosti, potom overava ugovor o kupoprodaji, digitalizuje ugovor, overava ga elektronskim potpisom i šalje katastru elektronskim putem. Zajedno sa ugovorom, javni beležnik katastru šalje i poreske prijave koje je kupac popunio. Katastar potom primljeni ugovor i poresku prijavu prosleđuje Poreskoj upravi i lokalnoј poreskoj administraciji, a rešenje o upisu dostavlja kupcu nekretnine i javnom beležniku.  
Dakle, od 1. jula 2018. javni beležnici po službenoj dužnosti vrše uknjižbu nepokretnosti u katastar. To znači da vlasnici nekretnina ne moraju više sami da obilaze nekoliko šaltera, već svoj deo posla završavaju overom ugovora kod notara. Ovaj proces se, međutim, još ne primenjuje na području osam opštinskih sudova u Srbiji, budući da tamo nema notara, ali je zakonom predviđeno da i to bude rešeno do kraja 2019, tj. da sudovi, takođe, usvoje praksu koju koriste notari. Budući da se obećanje odnosilo na upis imovine uz posredovanje javnih beležnika, ministarka Mihajlović za izjavu da će od 1. jula građani upisivati imovinu na jednom mestu dobija ocenu “ispunjeno“.
U resornom ministarstvu su, takođe, najavili i da će do kraja 2019. godine, građani svu dokumentaciju za uknjižbu moći da podnose i u elektronskoj i u papirnoj formi, da bi, kako su istakli, od 1. januara 2020. katastar u potpunosti prešao na elektronski sistem funkcionisanja.
Drugi deo priče oko upisa imovine odnosi se na finansijske troškove. Mnogi građani su strahovali da će, kada bude bila uprošćena procedura uknjižbe, morati da spreme više novca nego do sada. Međutim, u Javnobeležničkoj komori su nam odgovorili da se usluge notara pri postupku upisa u katastar za sada vrše bez nadoknade, a da takse za upis, kao i do sada naplaćuje Republički geodetski zavod.
Naslovna fotografija: Istinomer/Zoran Drekalović