Obveznice kao neizvršena obaveza

Državni sekretar ministarstva finansija o mogućnosti da lokalne samouprave izdaju svoje obveznice. (Dnevnik, 5. 9. 2009. godine)
„Vlada Srbije do kraja (2009.) godine trebalo bi da usvoji promenu zakonske regulative koja bi omogućila da lokalne samouprave počnu emitovanje svojih obveznica.“

Državni sekretar Ministarstva finansija Slobodan Ilić izrazio je očekivanje da će do kraja 2009. godine Vlada Srbije usvojiti zakon o javnoj svojini, kao i promeniti zakone o javnom dugu i o tržištu hartija od vrednosti, čime bi se stvorili uslovi da lokalne samouprave počnu da emituju svoje obveznice.

„Obezbeđenje sredstava preko emisije municipalnih obveznica je novi i izvanredan resurs koji do sada lokalne samouprave nisu koristile“, kazao je Ilić. Prema njegovim rečima, lokalne samouprave moraju da se osposobe i spreme za pronalaženje finansijskih sredstava za projekte koje misle da realizuju, kao i da imaju obučene kadrove koji će biti u situaciji da upravljaju lokalnim resursima i zaduženjima.“

B92, 5. 9. 2009. godine

Međutim, dati rok nije ispoštovan, a predstavnici Ministarstva finansija tokom juna ove godine boravili su na studijskom putovanju u Hrvatskoj „kako bi se upoznali sa različitim aspektima emisije municipalnih obveznica“.

„Državni sekretar Slobodan Ilić istakao je da će ovo iskustvo biti upotrebljeno na najbolji način, kako od strane Ministarstva finansija kao predlagača zakonodavnog i institucionalnog okvira i istovremeno izdavača državnih hartija od vrednosti koje predstavljaju osnov za utvrđivanje krive prinosa, tako i gradova i opština koji su zainteresovani za realizaciju lokalnih i regionalnih investicionih projekata kroz emisiju municipalnih obveznica i partnerstvo javnog i privatnog sektora“.

Kamatica, 7. 6. 2010. godine

Zbog toga, Istinomer izjavu Slobodana Ilića ocenjuje kao neispunjeno obećanje.