Obnova škola, vrtića i domova zdravlja će trajati godinama

„Objavljivaćemo spiskove gde se radi, sve javne nabavke, informacije o izabranim ponuđačima. Sada možemo samo grubo da procenimo da ima do 3.000 škola, domova zdravlja, vrtića i drugih ustanova koje ćemo obnoviti. Ovo je posao koji će trajati godinama.“

Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević o obnovi javnih objekata. (Večernje novosti, 21. 11. 2015. godine)