Marko Blagojević

Datum rodjenja: 20. 4. 1974.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 20. 4. 1974.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:

Rođen 1974. u Beogradu.

Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Tokom 1995. i 1996. godine bio je potpredsednik podmlatka Građanskog saveza Srbije.

Tokom studentskih protesta 1996/1997. bio je član Glavnog odbora Studentskog protesta, kao predstavnik Pravnog fakulteta i član Pravnog odbora Studentskog protesta. Od marta do jula 1997. godine bio je osnivač i portparol prvog Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu.

Radio je i kao predavač na katedri za politički marketing Fakulteta za
medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Osnivač Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i dugogodišnji programski direktor ove organizacije.

Od 2000. pa do 2008. godine bio je direktor kampanja za podržavanje izbora i motivaciju i mobilizaciju glasača.

Od 2003. do 2008. godine bio član Upravnog odbora Fonda za otvoreno društvo.

Od 2004. godine radio je kao konsultant za odnose s javnošću i komunikacije pri agenciji za oglašavanje SVA/Luna, afiliacije u Srbiji TBWA. 

U junu 2014. godine imenovan je za direktora Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima.

U decembru 2015. imenovan je za direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.

Govori engleski i francuski.