Obelodanićemo sadržaj Titovog sefa

Savetnik predsednika Srbije o sefu Josipa Broza Tita. (Večernje novosti, 23. 7. 2013. godine)
23. 7. 2013.
Teme / Ocene: Obećanja, Neispunjeno
„Očekujemo da veštak do septembra sastavi i podnese izveštaj, i tada bismo mogli da izađemo u javnost.“

Depoi bivšeg predsednika SFRJ Josipa Broza Tita otvoreni su u aprilu 2013. godine na inicijativu Prvog osnovnog suda u Beogradu, pred kojim se vodi ostavinska rasprava između Titovih naslednika. Sud je uputio zahtev krajem 2012. godine Kabinetu predsednika Srbije da, kao pravni naslednik nekadašnjeg Predsedništva, omogući uvid u sadržaj sefova.

Tim povodom oformljena je tročlana državna komisija koja je 9. aprila otvorila sefove NBS, ali bez prisustva predstavnika Prvog osnovnog suda i advokata Brozovih naslednika koji su to tražili od suda. Na čelu državne komisije je savetnik predsednika Srbije Tomislava Nikolića profesor dr Oliver Antić, a preostala dva člana su još predsednikov savetnik, general Milorad Simić i zamenik generalnog sekretara predsednika Nenad Jevremović. Antić je u nekoliko navrata najavljivao da će biti obelodanjen sadržaj depoa, ali to se od aprila stalno odlaže, uz napomenu da se stvari popisuju.

„Popis stvari je konačno završen, ali i dalje ne možemo da izađemo sa njim u javnost. Prvo, sve je i dalje pod oznakom državne tajne, a drugo sa sudom treba utvrditi šta od ovoga spada u ostavinsku masu.“
Večernje novosti, 9. 6. 2013. godine

U septembru, Antić je kazao da je nalaz veštaka stigao, ali i ponovio da će javnost „uskoro“ saznati šta se nalazi u sefu.

„Kako ćete da odgovorite ako bivše republike traže pravo nasleđa na imovinu nađenu u vrećama Josipa Broza?

– Nema tu zaostavštine Josipa Broza. To nek idu u Muzej 25. maj. Ovo nema veze s tim. Danas sam potpisao odgovor sudu. Napisao sam da je stigao nalaz veštaka, da je Komisija našla to što je našla. Uskoro ćemo javnosti sve to da prezentujemo.

Jeste li impresionirani onim što ste tamo našli?

– Ne. To su pokretne stvari koje su očigledno, po svim pokazateljima, u smislu insignija na njima, i znakova, i vremena kad su nastale i monograma, pripadale jednoj porodici. A ta porodica nije porodica Broz.“
Danas, 12. 9. 2013. godine

Neispunjeno obećanje savetnika predsednika Republike.