Oliver Antić

Datum rodjenja: 30. 11. 1949.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 30. 11. 1949.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri
Mesto:

Rođen je u Beogradu 1950. godine.

Osnovnu školu, gimnaziju i Pravni fakultet završio je u Beogradu. Magistrirao je 1978, a doktorirao 1983. godine. 
Na Pravnom fakultetu u Beogradu biran je u sledeće zvanja: spoljni saradnik (1975-1978); asistent-pripravnik (1978-1980); asistent (1980-1984); docent (1984-1990); vanredni profesor (1990-1996) i za redovnog profesora 1996. Bio je dekan Pravnog Fakulteta u Beogradu 1998-2000, a direktor Instituta za uporedno pravo 1997-2001. 
 Autor ili koautor je osam knjiga i napisao je 11 članaka koji se odnose na pravne nauke.

Za vreme dok je bio dekan (vreme posle donošenja Zakona o univerzitetu, tzv. Šešeljevog) otpušteni su profesori Pravnog fakulteta kritični prema tadašnjem režimu.

Bio je blizak Srpskoj radikalnoj stranci, da bi kasnije postao jedan od osnivača SNS-a. 
U junu 2012. godine imenovan je za savetnika predsednika Srbije Tomislava Nikolića, u decembru iste godine za visokog predstavnika Srbije u Stalnom mešovitom komitetu za pitanja sukcesije. 
Predsednik je Komisije za odlikovanja.