O funkcijama pre roka

Član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije o duplim funkcijama. (Tanjug, 8. 9. 2011. godine)
„Agencija je dužna da u roku od jednog meseca odgovori a pošto je to delikatno pitanje, ona će odmah po dobijanju zahteva reagovati i za nekoliko dana funkcioneri će imati odluku o tome da li mogu ili ne da zadrže funkciju.“

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije počeo je da se primenjuje od januara 2010. godine. Međutim, ubrzo se ispostavilo da se odredba zakona kojom se zabranjuje obavljanje dve ili više funkcija nije dopala narodnim poslanicima, pa su u julu iste godine izmenama zakona pokušali da obezbede za sebe duple fotelje.

Ustavni sud je, međutim, te izmene proglasio neustvanim, a odluka USS je stupila na snagu 7. septembra 2011. godine.

Član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić najavio je da će Agencija dati mišljenje o nespojivosti funkcija za manje od 30 dana, kako to zakon nalaže.
Dve nedelje nakon što je odluka Ustavnog suda postala pravosnažna Agencija je objavila mišljenje o nespojivosti funkcija. 

*
Izvor: Agencija za borbu protiv korupcije

Istinomer obećanje Čedomira Čupića ocenjuje kao ispunjeno.