Ispravljamo pravo

Narodni poslanik Čanak o usvojenim izmenama Zakona o borbi protiv korupcije. (Blic, 29. 7. 2010. godine)
„Bilo bi protivpravno i nemoralno da se post festum i retroaktivno na njih (poslanike) primenjuje bilo kakav zakon koji bi ih onemogućio da obavljaju funkcije na koje su izabrani.“

Pre bi se moglo dovesti u pitanje da li je u skladu sa pravom amandman na izmene Zakona o Agenciji koji je usvojen u Skupštini Srbije i koji omogućava poslanicima da u isto vreme sede u više fotelja. Naime, Ustavom Srbije jasno su razgraničene vlasti, pa bi istovremeno vršenje funkcije poslanika (zakonodavna) i gradonačelnika (izvršna) bilo u suprotnosti sa najvišim pravnim aktom države.

Izvor: Ustav Republike Srbije
Takođe, u Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije ne pominju se nikakva „retroaktivna“ dejstva, već je jasno propisan datum od kada stupa na snagu, kao i rok do kojeg funkcioneri mogu da se odluče za jednu od dužnosti.

Izvor: Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije

S druge strane, i direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Zorana Marković, ocenila je da se tom odlukom „ozbiljno dovodi u pitanje demokratska kontrola vlasti“.

„Princip da neko ko je u izvršnoj vlasti ne može obavljati funkciju i u zakonodavnoj važio bi čak i da se ukine i ceo Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije, pa i sama agencija. Njima to nije dozvoljeno ni zakonom o lokalnoj samoupravi.“

Politika, 13. 7. 2010. godine

Na osnovu gorepomenutog, Istinomer izjavu Nenada Čanka da je dosadašnji zakon bio protivpravan i da je retroaktivno delovao ocenjuje kao neistinu.

U međuvremenu, Agencija za borbu protiv korupcije najavila je da će tražiti od Ustavnog suda ocenu ustavnosti, kao i da će o ovom slučaju obavestiti telo Savet Evrope za borbu protiv korupcije – GRECO, OEBS i Komisiju za borbu protiv korupcije UN.