Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na snazi

Ministar unutrašnjih poslova o razlozima za donošenje Zakona o bezbednosti saobraćaja. (Beta, 13. 5. 2009. godine)
„Cilj je prevencija, drugačiji način obuke, polaganja ispita i drugačija društvena odgovornost za dešavanja na putevima…u Srbiji godišnje strada između 800 i 900 ljudi u saobraćajnim nesrećama. Od 1991. godine je 17.000 ljudi poginulo na putevima u Srbiji.“

Dačić je u decembru, par dana pre stupanja Zakona o bezbednosti saobraćaja na snagu, ponovio da cilj zakona nije represija, već prevencija i smanjenje broja žrtava na srpskim drumovima.

Svrha tog zakona nije represija, već uvođenje jasnih pravila igre o ponašanju na drumovima, jer „ako naši građani mogu da poštuju zakone u Nemačkoj i Austriji zašto ih ne bi poštovali u Srbiji

RTS, 06. decembar 2009. godine

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja, koji je Skupština Srbije usvojila 29. maja, stupio je na snagu 10. decembra, a većina njegovih odredbi primenjivaće se od 11. decembra 2009. godine.

Zakon predviđa niz novina, mnogo oštrije kazne i uvođenje kaznenih poena za učesnike u saobraćaju sa ciljem da se preventivnim delovanjem smanji broj saobraćajnih nesreća u Srbiji.

Kazneni poeni će početi da se računaju od 1. januara 2010. godine, kada počne primena Zakona o prekršajima, a novi propisi o radu auto škola i obuci vozača počeće da se primenjuju tek kada budu doneti novi pravilnici.

Naslovna fotografija: FoNet/MOD