Novi predlog Zakona o legalizaciji u junu

Ministarka građevinarstva o novom Zakonu o legalizaciji. (Tanjug, 21.1.2015.)
„Do 1. juna će biti pripremljen poseban zakon ili propis koji će rešiti pitanje oko 1,5 milion nelegalnih objekata u Srbiji. Legalizovaćemo sve što bude moglo da se legalizuje.“
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović u januaru ove godine najavila je donošenje novog zakona o legalizaciji, u cilju rešavanja problema bespravno izgrađenih objekata u Srbiji.
Na pitanje Istinomera Ministarstvu građevinarstva, upućenom početkom juna, dokle se stiglo sa donošenjem ovog zakona, odgovoreno nam je da “nije formirana posebna radna grupa, već Ministarstvo unutar svojih ovlašćenja prikuplja podatke za analizu”. Iz ovog ministarstva su nam još odgovorili da bi “predlog zakona o legalizaciji Vlada Republike Srbije trebalo da usvoji tokom juna”.
Na osnovu ovog odgovora zaključujemo da Ministarstvo građevinarstva nije ni započelo rad na novom zakonu kojim bi se rešilo pitanje nelegalnih objekata i da rok koji je postavila ministarka Mihajlović (1. jun) nije ispoštovan.
Zanimljivo je da šest meseci od datog obećanja Zorane Mihajlović nije urađeno ništa, sem “prikupljanja podataka za analizu” a da sada Ministarstvo građevinarstva namerava da za samo jedan mesec formira radnu grupu, napiše Predlog zakona i stavi ga na usvajanje.
Kada je bilo jasno da zakon nije pripremljen u datom roku ministarka Mihajlović je dala novi rok.
“U junu se očekuje Predlog zakona koji će biti jednokratan kako bi bio rešen problem oko 1,5 miliona nelegalno izgrađenih objekata u Srbiji”.
Zorana Mihajlović; 03.06. 2015. godine; Blic

Donošenje ovog zakona predviđeno je i Planom rada Vlade, međutim na sednicama Vlade održanim do kraja juna vidi se da nije bilo rasprave o usvajanju predloga Zakona o legalizaciji, što znači da ni ovaj naknadni rok nije ispunjen.

*
Foto: Plan rada Vlade za 2015. godinu
Neispunjeno obećanje za ministarku Zoranu Mihajlović.
U odgovoru resornog ministarstva stoji i da se radi  na prikupljanju i obradi  svih  podataka koji mogu imati uticaja na buduća zakonska rešenja. Ističu da se legalizacijom objekata u Srbiji niko nije bavio dvadeset godina, i da će aktuelna Vlada problem bespravno izgrađenih objekata, kojih u Srbiji ima oko milion i po, rešiti jednokratnim zakonom.

“Do sada je podneto 770. 934 zahteva za legalizaciju, a mali broj zahteva je rešen. Zbog toga, cilj nam je da nakon završetka procesa legalizacije uspostavimo svojinsku evidenciju na celoj teritoriji Republike Srbije”, rečeno je Istinomeru u Ministarstvu građevinarstva.

Bivši predsednik odbora za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala u Privrednoj komori Srbije Goran Rodić smatra da se broj zahteva neće povećati sve dok procedure za legalizaciju objekata ne budu  jeftinije i brže.

“Plašim se da će broj zahteva čak i da se smanji, s obzirom na to da su prethodnih dana divljački počeli da povećavaju porez na imovinu građana”, upozorava Rodić i dodaje da je donošenje novog zakona u oblasti legaliazcije samo politički marketing.

Međutim, Rodić ukazuje i na to da ubrzane i skraćene procedure uvek ostavljaju mesta za malverzcije, zbog čega će se sigurno legalizovati nešto što ne bi smelo da dobije dozvolu.

“Procedurom bi trebalo predvideti da građani obavezno moraju da podnesu plan izvedenog stanja, kojim bi se garantovalo da je objekat izgrađen po svim tehničkim propisima i standardima. Takođe, mora se voditi računa da objekat nije izgrađen na klizištu ili magistralnim cevovodima gasa i elektrike”, naglašava Rodić.

Istinomer podseća da je prvi pokušaj prevođenja bespravne u legalnu gradnju načinjen 2003. godine kroz nekoliko poglavlja Zakona o planiranju i izgradnji. Takođe, problem nelegalnih obekata pokušala je da reši i Vlada Mirka Cvetkovića 2009. godine novim Zakonom o planiranju i izgradnji.
Konačno, 2010. godine Skupština je usvojila poseban Zakon o legalizaciji, kojim su propisani uslovi, način i postupak legalizacije. Tu nije bio kraj bezuspešnim pokušajima, te je nova Vlada Ivice Dačića donela nov Zakon o legalizaciji 2013. godine, čiji je predlagač bilo ministarstvo Velimira Ilića. Praksu, da novi ministar donosi i nov zakon iz oblasti bespravne gradnje, nastavlja i ministarka Zorana Mihajlović.