Nova zgrada televizije do 2010.

Predsednik vojvođanske Vlade o izgradnji nove zgrade pokrajinske televizije. (Blic, 13. 3. 2008. godine)
„Verujem da će zgrada (RT Vojvodine) biti izgrađena do 2010. godine, kako bi se stvorili uslovi da pokrajinski javni servis zaista bude na nivou na kakvom se nalaze slični javni servisi u Evropi ili da ima slične uslove za rad kao RTS.“

Početkom 2008. predsednik pokrajinskog Izvršnog veća najavio je finansijsku pomoć u izgradnji nove zgrade Radio televizije Vojvodine koja bi trebalo da se završi u naredne dve godine.

„Pokrajinski Fond za kapitalna ulaganja finansiraće izgradnju nove zgrade Radio televizije Vojvodine, dogovoreno je na sastaku pokrajinskog premijera Bojana Pajtića i direktorke RTV Dine Kurbatvinski-Vranešević. Zgrada bi trebalo da bude završena za dve godine, a prema prvim procenama, zajedno sa repetitorom na Iriškom vencu i novom opremom, koštaće oko dve milijarde dinara. Lokacija za novu zgradu biće određena u saradnji sa Zavodom za izgradnju grada.“

Blic, 13. 3. 2008. godine

Međutim, krajem 2010, još nije obezbeđena ni lokacija za gradnju novog objekta u koji bi bila smeštena pokrajinska televizija.

„Zamenik generalnog direktora RTV Miodrag Koprivica izrazio je juče nadu da će biti rešen problem nove zgrade u koju bi pokrajinski javni servis trebalo da bude smešten. Koprivica je rekao da je RTV ponudio Direkciji za imovinu Srbije opciju „staro za novo“, odnosno zgradu u kojoj je smešten Radio, kao i plac na kojem je bila zgrada Televizije pre nego što je srušena u NATO-ovom bombardovanju 1999. godine, u zamenu za novu lokaciju. On je objasnio da RTV ima ugovor o korišćenju objekta u kojem je radio, kao i placa gde su ruševine Televizije, a da su i zgrada i plac u vlasništvu države.

– Pošto je Vlada Srbije na neki način osnivač javnih servisa u Srbiji, mi im nudimo da zgradu i plac menjamo za novi objekat koji će biti pogodan za Radio i Televiziju i da sklopimo ugovor o korišćenju tog objekta na 99 godina. Dakle, ne tražimo milione evra od Vlade – naveo je Koprivica.“

Dnevnik, 23. 10. 2010. godine

S obzirom na činjenično stanje stvari predsednik Izvršnog veća Vojvodine ne može dobiti ništa drugo sem ocene „ni započeto“.

Treba još pomenuti da je Televizija Vojvodine nakon bombardovanja smeštena u zgradu Naftne industrije Srbije i da joj je na ime iznajmljivanja tog prostora u proteklim godinama platila oko 700.000 evra.