Nisam u sukobu interesa

Bivši ministar trgovine o tome da li je u sukobu interesa. (Beta, 20. 5. 2011. godine)
„Bio sam predsednik PKS i izborom na javnu funkciju sam dobio rešenje o mirovanju radnog odnosa sa pravom i obavezom da se po prestanku funkcije javim na rad u PKS…Apsolutno sam sve uradio po zakonu i nikakvog sukoba interesa nema.“

Posle rekonstrukcije Vlade i razrešenja sa ministarske funkcije, Milosavljević je krajem aprila imenovan za savetnika predsednika i članova Privredne komore Srbije. Pošto bivši ministar nije tražio saglasnost Agencije za borbu protiv korupcije za stupanje na novu dužnost, to Vladino telo ga je upozorilo da je prekršio Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i najavilo da će istražiti kako je postao savetnik u PKS. Na tu opasku bivši ministar je odgovorio da nije u sukobu interesa.

Prema navedenom Zakonu funkcioner kojem je prestala javna funkcija zaista ne može da zasnuje radni odnos u delatnosti koja je u vezi s oblašću u kojoj je radio i to u roku od dve godine, osim ako za to dobije saglasnost od Agencije za borbu protiv korupcije.

Izvor: Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije

No, u Milosavljevićevom slučaju postoji ključna razlika – on se nije zaposlio u PKS sada, već pre dolaska na ministarsku funkciju i njemu je radni odnos u protekle četiri godine mirovao. Po okončanju javne funkcije Milosavljević je, prema Zakonu o radu, čak imao obavezu da se javi poslodavcu u roku od 15 dana.

Izvor: Zakon o radu

Dakle, Milosavljević nije u sukobu interesa i njemu sledi ocena „istina“.