Nije bilo presude za genocid

Todorović o zločinu u Srebrenici. (Fonet, 24. 03. 2010. godine)
„Nigde nije doneta presuda da je u Srebrenici počinjen genocid.“

https://youtube.com/watch?v=0GAYbPTVR94%3Frel%3D0

Presudom koju je februara 2007. doneo Međunarodni sud pravde po tužbi BiH odbačena je krivica Srbije, ali je sud zaključio da je u Srebrenici učinjen genocid. To jasno stoji i u objašnjenju presude predsednice suda Rozalin Higins:

„Sud je utvrdio da je bilo ključnih dokaza da su ubistva i nanošenje teških telesnih i duševnih povreda nad bosanskim Muslimanima počinjena u Srebrenici jula 1995. godine. Ta dela organizovao je Glavni štab Vojske Republike Srpske i poseduje određene namere koje su pretpostavka za genocid.

S obzirom da je utvrđeno da je u Srebrenici počinjen genocid, sledeći korak bio je da sud odluči da li je tuženi (država Srbija prim.aut.) bio zakonski odgovoran za dela koja je počinila Vojska Republike Srpske… Svi pokazatelji govore da je odluka da se pobiju odrasli muški Muslimani u Srebrenici potekla od nekih članova Glavnog štaba VRS bez instrukcija ili direktne kontrole SRJ.“

„The Court found that there was conclusive evidence that killings and acts causing serious bodily or mental harm targeting the Bosnian Muslims took place in Srebrenica in July 1995. These acts were directed by the Main Staff of the VRS (the army of the Republika Srpska) who possessed the specific intent required for genocide. 

Having determined that genocide was committed at Srebrenica, the next step was for the Court to decide whether the Respondent was legally responsible for the acts of the VRS…All indications are that the decision to kill the adult male population of the Bosnian Muslim community in Srebrenica was taken by some members of the VRS Main Staff, without instructions from or effective control by the FRY.“ 

Pošto činjenice govore drugačije od Dragana Todorovića Istinomeru ostaje samo da konstatuje da njegove tvrdnje nisu istinite i daje ocenu „kratke noge“.