(Ne)ravnopravnost manjina

Poverenica za ravnopravnost o diskriminaciji bošnjačke nacionalne manjine. (Tanjug, 14. 8. 2010. godine)
„Neopravdano je napravljena razlika u pogledu uslova za konstituisanje Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine u odnosu na nacionalne savete drugih nacionalnih manjina.“

Poverenica za ravnopravnost Nevena Petrušić nedavno je ukazala na postojanje diskriminacije prilikom konstituisanja Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine (NSBNM). Tada je Ministarstvu za ljudska i manjinska prava uputila preporuku „da otkloni diskriminatornu odredbu iz poslovnika do 20. avgusta 2010. godine“.

„Do povrede načela jednakosti došlo je usvajanjem novog Poslovnika konstitutivne sedniceNSBNM od 6. jula 2010. kojim je propisano da je za konstituisanje nacionalnog saveta potrebna verifikacija najmanje dve trećine mandata… Poverenica navodi da ovo pravilo nije sadržano u poslovnicima po kojima su konstituisani nacionalni saveti svih drugih nacionalnih manjina.“

Tanjug, 14. 8. 2010. godine

Iz resornog ministarstva je zatim saopšteno da će sporna odredba biti izbrisana.

„Ministarstvo za ljudska i manjinska prava najavilo je u ponedeljak da će iz poslovnika NSBNM izbrisati odredbu prema kojoj je za konstituisanje tog tela potrebna verifikacija dve trećine mandata, umesto polovine što je bio uslov za druge nacionalne zajednice.“

Beta, 16. 8. 2010. godine

S obzirom na to da je resorno ministarstvo najavilo da će postupiti u skladu sa preporukom poverenice, Istinomer njenu izjavu ocenjuje kao istinitu.