Nevena Petrušić

Datum rodjenja: 31. 10. 1958.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 31. 10. 1958.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:

Rođena je 1958. godine u Pirotu. 

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Nišu 1981. godine. Magistarsku tezu odbranila je na istom fakultetu 1988. godine, a doktorsku disertaciju 1995. godine. 
Na niškom Pravnom fakultetu radi od 1982. godine. Za redovnu profesorku za užu građanskopravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu izabrana je 2006. godine. Predavala je Građansko procesno pravo, Vansudsko rešavanje sporova, Prava deteta i Studije roda. Osnivačica je i dugogodišnja upravnica i koordinatorka Pravne klinike Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu. Bila je gostujuća Profesorka na multidisciplinarnim Rodnim studijama Univerziteta u Novom Sadu, specijalističkim studijama Porodična medijacija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, kao i na pravnim fakultetima u Ljubljani, Skoplju i Mariboru. 
Bila je dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu od 2008. do 2010. godine. U periodu 2007-2009. godine bila je predsednica Odbora za statutarna pitanja i Odbora za multidisciplinarne studije Univerziteta u Nišu. Tokom 2006-2007. godine bila je članica Etičkog komiteta Kliničkog centra u Nišu. Bila je članica Saveta za ravnopravnost polova, a od počeka 2010. i njegova podpredsednica, članica Saveta za prava deteta i Odbora za akreditaciju programa obuke za zaposlene u socijalnoj zaštiti.
Za poverenicu za zaštitu ravnopravnosti izabrana je 5. maja 2010. godine. Nakon petogodišnjeg mandata, 5. maja 2015. otišla je sa ove funkcije.