Nemam veze sa izdavačem „Nacionalnog stroja“

Član Upravnog odbora RTVojvodine o svojim vezama sa kućom koja je izdala knjigu Gorana Davidovića Firera. (Danas, 20. 4. 2011. godine)
„Nikada nisam radio stalno, honorarno niti na bilo koji drugi radno pravni način za Art-Projekt, koji je izdao knjigu ‘Slučaj Nacionalni stroj’ Gorana Davidovića.“

Nakon što je Saveta Radiodifuzne agencije imenovao Dalibora Bubnjevića za člana Upravnog odbora RTVojvodine, javnost Vojvodine i nevladin sektor uložili su javni protest na to imenovanje. Razlog je što se Bubnjević, inače urednik regionalnog nedeljnika „Zrenjanin“, povezuje sa izdavačkom kućom Art-Projekt koja je 2006. izdala je knjigu „Slučaj Nacionalni stroj“ Gorana Davidovića Firera. Podsećamo da je Davidović pravnosnažno osuđenog zbog raspirivanja nacionalne, verske i rasne mržnje. Novoimenovani član Upravnog odbora RTVojvodine tvrdi da je njegovo ime u impresumu sporne knjige zloupotrebljeno, da nikada nije bio uključen u promociju iste i da nema nikakve veze sa Art-Projektom.

Činjenice govore, međutim, drugačije. Iako je „Slučaj Nacionalni stroj“ izdat 2006, Bubnjević je tek tri godine kasnije reagovao na navodnu zlouptrebu. Tada je, pošto je odbijen na mesto člana UO RTV, baš zbog učešća u izdavanju sporne knjige, podneo krivičnu prijavu protiv glavnog urednika Art-Projekta, Ivana Danikova. Okružni sud u Zrenjaninu donosi pravnosnažnu presudu u korist Bubnjevića.

Dokazi koji ukazuju na vezu Bubnjevića i Art-Projekta, ipak, i dalje žive. Na sajtu te kuće, u okviru kojeg postoji Banatsko udruženje književnika i časopis za književnost i umetnost NaTron stoji da je generalni sekretar Dalibor Bubnjević.

Osim što je bio zadužen za marketing u okviru časopisa NaTron i izdavačke kuće Art-Projekt, Bubnjević je tokom spornih godina učestvovao i na promocijama novih izdanja po čitavoj Vojvodini što se vidi na fotografijama do kojih je Istinomer došao. Za istu izdavačku kuću Bubnjević je izdao i sopstvenu knjigu „Trgovina 21. veka“, nakon čega mu je Banatsko udruženje književnika dodelilo i nagradu „Najbolje iz Banata“ za stručnu knjigu iz oblasti ekonomskih nauka.

Zbog toga Istinomer tvrdnju člana Upravnog odbora RTVojvodine da nikada nije bio saradnik Art-Projekta ocenjuje kao neistinitu.

 

Promocija knjige Ivana Danikova u Sečnju

 

Bubnjević promoviše izdanja Art-Projekta, leto 2010.

 

RRA odobrila imenovanje Dalibora Bubnjevića u UO RTV-a 

Prigovor Nezavisnog društva novinara Vojvodine na imenovanje Bubnjevića u UO RTV-a Republička radiodifuzna agencija odbacila je kao neblagovremen.

„Statut RRA propisuje da prilikom sprovođenja procedure izbora članova UO RTS i RTV, spisak kandidata za ta mesta mora biti stavljen na uvid javnosti najmanje 15 dana pre glasanja, kao što je i bilo učinjeno. Taj period je predviđen, pored ostalog, i za podnošenje prigovora na kandidaturu prijavljenih kandidata. U slučaju izbora članova UO RTV nije dostavljen nijedan prigovor u zakonskom roku.“

4. 5. 2011. godine