Dalibor Bubnjević

Stranka: vanstranačka ličnost | Svi akteri
Mesto:
Stranka: vanstranačka ličnost | Svi akteri
Mesto:

Rođen je 1980. u Zrenjaninu. 

 
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je 2009. završio i postdiplomske studije. 
 
Radio je kao novinar na zrenjaninskim televizijama KTV i Santos. Do 2007. radi kao PR Direkcije za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina, a 2007. postaje glavni i odgovorni urednik lista „Zrenjanin“, a takođe je i generalni direktor Novinskog izdavačkog preduzeća „Zrenjanin“ A.D.
 
Imenovan je 2009. na mesto člana saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ od strane AP Vojvodine. Savet Radiodifuzne agencije ga 2011. godine postavlja na mesto člana Upravnog odbora RT Vojvodine. 
 
Prema nepotvrđenim informacijama do petooktobarskih promena 2000. bio je član JUL-a. Nekoliko godina kasnije postaje član G17 plus, a navodno je promenio još nekoliko stranačkih dresova.