Nema razloga za obaranje male mature

Ministar prosvete o poništavanju male mature. (Politika, 23. 6. 2013. godine)
"Ne (nema razloga za obaranje male mature)… Oni koji žele da se poništi matura očigledno nisu spremni da se suoče s rezultatima svoje dece, pa traže da se upišu samo na osnovu bodova iz osnovne škole.”

I nakon što je otkriveno da su testovi za polaganje male mature “provaljeni”, ministar prosvete je bio odlučan – nema razloga za poništenje ispita.

„Da li je krađa testova iz srpskog jezika i matematike dovoljan razlog da se obori mala matura?
Ne. Mogu da razumem ljude koji traže da se poništi srpski zbog sumnje, ali mi do danas nismo imali dokaze da je i taj test ukraden, ali ne razumem one koji traže da se obori cele matura kad matematiku niko ne osporava. Oni koji žele da se poništi matura očigledno nisu spremni da se suoče s rezultatima svoje dece, pa traže da se upišu samo na osnovu bodova iz osnovne škole.“

Politika, 23. 6. 2013. godine

Međutim, samo dan kasnije, doneta je odluka da se mala matura poništi, a da se rezultati sa ispita ne uzimaju u obzir prilikom upisa u srednje škole. Objašnjanje Ministarstva je da se neće računati ni rezultati sa ponovljenog testa iz matematike „i pored toga što on nije zloupotrebljen i nije bilo neregulatnosti, jer bi samo njihovim uvažavanjem bila narušena ravnopravnost učenika“.

Nedoslednost ministra Obradovića.