Nema ozakonjenja u nacionalnim parkovima

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture o legalizaciji objekata u nacionalnim parkovima. (Večernje novosti 14. septembar 2015. godine)
“Objekti građeni na klizištima, javnim površinama, zaštićenim zonama i mestima kao što su nacionalni parkovi neće biti ozakonjeni. Oni će biti srušeni!”

Samo dva meseca pre donošenja Zakona o ozakonjenju nelegalnih objekata, ministarka Mihajlović tvrdila je da objekti u nacionalnim parkovima neće moći da se ozakone i da će biti srušeni. 

Izjave slične sadržine, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture imala je i ranije. 

N1, 12.5.2015. godine
„Neverovatno je da neko može nešto da gradi u nacionalnim parkovima prirode, jer to nije ničije, to je vlasništvo budućih generacija“, rekla je Mihajlović u maju ove godine.

Ipak, članom 5 pomenutog zakona, rušenja nelegalnih objekata u nacionalnim parkovima gotovo da neće ni biti. Naime, tim zakonom omogućena je legalizacija na područijima prirodnog dobra pod stepenom zaštite, a u koja spadaju nacionalni parkovi, specijalni rezervati prirode, parkovi prirode, predeli izuzetnih odlika i druge kategorije zaštićenih područja. Legalizacija je potpuno omogućena u III stepenu zaštite prirodnog dobra, a u II stepenu se dozvoljava ozakonjenje vikendica i drugih porodičnih objekata za odmor. 

Takvo tumačenje zakona u svom odgovoru Istinomeru, potvrđuje i Zavod za zaštitu prirode. 

“U skladu sa tim, u režimu zaštite prvog i drugog stepena nacionalnog parka ne može biti ozakonjen bespravno izgrađeni objekat, osim ako je reč o vikend objektu izgrađenom u režimu zaštite drugog stepena. Nelegalno izgrađeni objekat u režimu zaštite prvog i drugog stepena nacionalnog parka može biti ozakonjen samo izuzetno, uz saglasnost Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i upravljača nacionalnog parka, kao što je određeno članom 5. stav 3. Zakona. Za bespravno izgrađene objekte u režimu zaštite trećeg stepena, nije potrebna saglasnost zavoda ni upravljača nacionalnih parkova”, zaključuju u odgovoru.

Istinomer podseća da u prvoj objavljenoj verziji nacrta zakona o ozakonjenju nelegalno izgrađenih objekata izuzetka o vikendicama i drugim porodičnim objektima za odmor u članu 5 nije bilo. 

Zašto je ministarka promenila mišljenje i u Skupštini branila Zakon o ozakonjenu nelegalnih objekata sa članovima potpuno suprotnim od njenih izjava, pitali smo ministarstvo koje vodi. Iz odgovora se vidi da je legalizacija objekata u II i III stepenu zaštite prirodnog dobra bila moguća i prethodnim zakonskim rešenjima. Stoga nije jasno zbog čega je ministarka uopšte tvrdila da će takvi objekti biti srušeni. 

“Za razliku od do sada važećeg zakona o legalizaciji koji nije dozvoljavao legalizaciju samo u prvoj zoni, Zakonom o ozakonjenju zaštita je proširena i na drugu zonu zaštite. Dakle, imamo strožiji režim ozakonjenja, pooštrene uslove kada je zaštita prirode u pitanju. Iz drugog stepena zaštite izuzete su porodične vikendice jer je procenjeno da objekti u kojima se povremeno boravi nisu veliki zagađivači. Vrlo često su građene pre stavljanje teritorije na kojoj su pod zaštitu”, stoji u odgovoru pres službe ministarke Mihajlović.

Ipak, braneći zakon pred poslanicima u parlamentu, ona je dala opravdanje za sporni član 5. 

Zorana Mihajlović, Otvoreni parlament, 17.11.2015.
“Ono što je dozvoljeno, dozvoljeno je u drugom stepenu zaštite samo upravo za vikend i porodične kuće. Dakle, opet govorimo o nacionalnim parkovima. Recimo imate primer, daću jedan od primera – Gružansko jezero. Drugi stepen zaštite kod Gružanskog jezera kreće kilometar od Gružanskog jezera. Smatrali smo da u tom periodu od kilometar pa na dalje, možemo da dozvolimo da postoje vikend i porodične kuće za odmor.
…..
Nekoliko važnih napomena, kada govorite o tome gde ne može da se gradi. Rekli ste – vikend i porodične kuće za odmor, odnosi se isključivo i samo na nacionalne parkove, što je jasno i napisano u članu zakona. Dakle, u prvom stepenu zaštite nema gradnje uopšte. (…) Ovaj izraz „vikend“ i „porodične kuće za odmor“ uzet je iz Zakona o zaštiti prirode, član 35. gde tačno stoji takav izraz, pa smo taj izraz i iskoristili i stavili u ove zakone, jer se tiče nacionalnih parkova.”

Iz Zavoda za zaštitu prirode napominju da izgradnjom objekata u zaštićenim područjima suprotno zakonima o zaštiti prirode, planskim rešenjima i pravilima uređenja, kao i bez uslova zaštite prirode koje Zavod izdaje za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju, može doći do ugrožavanja vrednosti zbog kojih su prirodna dobra zaštićena.

Iako je pre donošenja Zakona o ozakonjenju u više navrata isticala da će svi bespravno podignuti objekti u zaštićenim područijima prirodnog dobra, u šta spadaju i nacionalni parkovi, biti srušeni, to je ipak omogućeno Zakonom o ozakonjenju nelegalnih objekata zbog čega izjavu ministarke Mihajlović ocenjujemo kao neistinu.