Nema legalizacije objekata na plavnim područjima

Ministar građevine o legalizaciji bespravno podignutih kuća na Savi. (Blic, 22.1.2014. godine)
"Treba doneti zakon koji će omogućiti legalizaciju bespravno podignutih kuća na Savi, među kojima su i vikendice porodice predsednika Srbije Tomislava Nikolića."

Reagujući na pisanje lista „Blic“ da su sinovi predsednika Tomislava Nikolića, Radomir i Branislav, bespravno sagradili kuće u plavnom području Save i da tim povodom država ništa ne preduzima, ministar Ilić je rekao:

“Te kuće su podignute u plavnom području. Ako krenete na Nikolića, moraćemo da rušimo i druge. Na šta bi onda ličila Sava? Bila bi puna ruševina. Uostalom, ne znam da li se kuća Nikolića pravno vodi na njega.”
Blic, 22. 1. 2014. godine

Ministar Ilić daje i savet kako bi trebalo rešiti taj problem.

“Takvi objekti bi trebalo da se prvo registruju kao privremeni, da se reši problem otpadnih voda, da se izgradi kanalizacija”.
Blic, 22. 1. 2014. godine

U opširnoj raspravi  koja se  tokom prošle godine, prilikom usvajanja zakona o katastru i legalizaciji, vodila u Skupštini Srbije, ministar građevine više puta je ponovio da  bespravne objekte sagrađene na zemljištu koje za to nije predviđeno, nije moguće legalizovati.  U tom kontekstu posebno je pomenuo objekte građene na plavnom području i klizištima.

“Upis u katastar nepokretnosti i svi nesporni objekti koji imaju rešen status imovine biće upisani i biće punovažni. Ne može da se legalizuje nešto što se pokušavalo mnogim zakonima. Ti objekti nikad, većina od njih nikad ne bi mogla da se legalizuje. Zašto ne bi mogla? Zato što fiktivnom dokumentacijom ne sme niko da legalizuje objekte. Ko je taj ko će da legalizuje objekat i da da urednu dozvolu, rađenu u plavnom području? Ko je taj ko sme da da dozvolu za objekat urađen na klizištu”?
Otvoreni parlament, 13. 3. 2013. godine

Nedoslednost ministra građevine.

Naslovna fotografija: FoNet/Zoran Mrđa