Neka osiguravajuća društva plate štetu na školama

Član Gradskog veća Novog Sada zadužen za obrazovanje o nadoknadi štete zbog snežnih padavina. (Press 17. 2. 2012. godine)
„Insistiraćemo i na tome da osiguravajuća društva preuzmu na sebe značajan deo troškova, budući da grad svake godine na ime osiguranja školskih objekata izdvaja blizu 100 miliona dinara.“

Usled obilnih snežnih padavina u februaru i topljenja snega oštećeno je dvanaest škola u Novom Sadu. Zbog toga je, nakon vanrednog zimskog raspusta, bilo dovedeno u pitanje održavanje nastave u njima. Tada je član gradskog veća zadužen za obrazovanje rekao da će grad minimizirati štetu kako nastava ne bi trpela i iz budžeta preusmeriti novac na popravke, a da će osiguravajućim kućama biti prosleđeni dokumenti s procenom nastalih oštećenja objekata obrazovnih ustanova kako bi one preuzele značajan deo troškova.

Međutim, osim jedne osiguravajuće kuće sve druge su odbile da novosadskim školama nadoknade štetu, nakon što su njihovi veštaci izašli na teren i zaključili da ugovorima nije definisana ta klauzula. Tako, iako grad godišnje izdvaja milion evra za osiguranje objekata obrazovnih ustanova, osiguravajuće kuće neće obeštetiti nastale štete na školama.

Od najavljenog „insistiranja“ ništa se nije ostvarilo, pa Istinomer Staroviću daje ocenu „neispunjeno“.