Nećemo troškariti pred izbore

Premijer o predizbornoj potrošnji. (Blic, 26. 9. 2011. godine)
„Nije tačno da će biti prevelika potrošnja u predizbornom periodu.“

Budžet koji je Skupština usvojila krajem 2011. godine predviđao je prihode od 750 i rashode od 890 milijardi dinara. Iako su stručnjaci upozoravali da su prihodi nerealno prikazani, zvaničnici su nas uveravali da je budžet štedljiv i prilagođen krizi. Premijer je najavio da će se vlast držati zakonom definisanog nivoa potrošnje, kao i da se neće mnogo trošiti pred izbore.

Podaci koje je nedavno objavilo Ministarstvo finansija potvrdili su sumnje da će običaj vlasti da uoči izbora troši više nego što je budžetom planirano. Naime, samo za prvih pet meseci ove godine napravljen je deficit od skoro 80 milijardi dinara, odnosno, u prvom kvartalu potrošeno je, prema proceni Fiskalnog saveta, oko 30 milijardi dinara više nego što je bilo u planu. Takođe, vrlo je upadljivo povećanje rashoda države u predizbornim mesecima-martu i aprilu, a zatim vraćanje na nivo potrošnje u periodima koji nisu „vanredni“.

Pošto je očigledno da se više trošilo u predizbornom periodu nego što je uobičajeno, Istinomer obećanje odlazećeg premijera ocenjuje kao „neispunjeno“.

Ministarstvo „kasni“ sa objavljivanjem podataka
Zanimljivo je i da je Ministarstvo finansija u predizbornom periodu sa zakašnjenjem objavljivalo podatke o budžetskim prihodima i rashodima. Naime, podaci za mart objavljeni su tek polovinom maja, a za april i maj početkom juna. Prema dosadašnjoj praksi, budžetska primanja i rashodi objavljivani su u prvoj nedelji meseca za prethodni mesec.

Naslovna fotografija: FoNet/Vlada Srbije