Nećemo državu Vojvodinu

Lider JS o Statutu Vojvodine. (Press, 17. 5. 2009. godine)
„Nećemo glasati za statut Vojvodine, jer ne želimo da se pravi država u državi i da se Vojvodini da pravo da sklapa međunarodne ugovore i otvara predstavništva.“

Predsednik Jedinstvene Srbije je početkom 2009. bio izričito protiv predloženog Statuta Vojvodine.

„Šta je sporno u predloženom Statutu?
– U članu 16. predviđa se da Vojvodina može da otvara predstavništva, čak i u Briselu, za šta im sigurno ne treba saglasnost Skupštine. Ukoliko bi im parlament dao saglasnost na to, onda bi oni sutra mogli da razgovaraju o državnim pitanjima. A to je onda država u državi. Sporan je i član 3, tu se govori da oni mogu da odlučuju o teritoriji, da sklapaju međunarodne ugovore, što je protivustavno. Jagodina može da sklapa takve ugovore, ali nama za tako nešto ne treba odluka Skupštine.
– Vi ćete, dakle, glasati protiv Statuta?
– Mi se zalažemo za ekonomsku decentralizaciju. Vojvodina to ima, njoj pripada sedam odsto budžeta Srbije. Ukoliko ne bude ozbiljnijih promena, ali ne kozmetičke prirode, ukoliko ne promene ove članove koji su protiv Ustava Srbije, JS će biti protiv.“

Kurir, 12. 2. 2009. godine

Marković je čak istakao da koalicija SPS-JS ne treba da postoji ukoliko predlog Statuta Vojvodine bude usvojen u predloženoj formi.

„Ne možemo da gledamo kako će se neslaganje o predlogu Statuta Vojvodine odraziti na vladajuću koaliciju. Ako je naša koalicija socijalno-nacionalna, a ovo je nacionalno pitanje i mi ga ne rešavamo, onda ne treba ni da postojimo! Ako ne štitimo svoj program i interes građana Srbije, onda zaista ne treba ni da budemo zajedno!“
Kurir, 12. 2. 2009. godine

Krajem iste godine, pred usvajanje ovog akta, Marković je promenio mišljenje. On je naveo da će poslanici JS podržati vojvođanski statut jer se, kako je objasnio, tim aktom „ne definiše teritorijalna, već samo ekonomska decentralizacija“.

„Bili ste jedan od oštrijih kritičara predloženog statuta Vojvodine. Šta je od izmena koje su naknadno učinjene u tom tekstu za vas bilo ključno da promenite stav?
– To je ugrađeno u zajedničke amandmane koji su predložili naši koalicioni partneri iz SPS-a. Insistrirali smo na odredebi da je Vojvodina neodvojivi deo Srbije, koja je ugrađena u prvi član statuta. Uz to, naš predlog bio je i da se za otvaranje predstavništava Vojvodine u drugim regionima po svetu mora obezbediti saglasnost Vlade Srbije. Takođe, insistirali smo na tome da se Novi Sad definiše kao administrativni centar, a ne kao glavni grad Vojvodine. Nakon prihvatanja ovih naših sugestija, mi smo spremni da podržimo statut.“

Dnevnik, 21. 11. 2009. godine

Budući da je JS glasala za Statut Vojvodine, ali tek pošto su izmenjeni članovi na koje je izneo primedbe, Dragana Markovića ocenjujemo kao doslednog.