Ne kucajte bez poziva

Potpredsednik Vlade Srbije o podnošenju kandidature za EU. (Blic, 23. 3. 2008. godine)
„Uveren sam da će, nakon formiranja demokratske i proevropske vlade, Srbija do kraja 2008. dobiti status kandidata za članstvo u EU.“

Ne samo da nije ispunjeno, već je u obećanju Božidara Đelića preskočeno nekoliko obaveznih stepenica u evro-integracijama.
Uobičajena procedura pristupanja EU sastoji se od 17 koraka, a to su:

 1. Konsultativna radna grupa
 2. Studija izvodljivosti EU
 3. Donošenje odluke o početku pregovora o SSP
 4. Pregovori o SSP
 5. Parafiranje SSP
 6. Potpisivanje SSP
 7. Sprovođnje prelaznog trgovinskog sporazuma
 8. Ratifikacija SSP
 9. Podnošenje kandidature za članstvo
 10. Popunjavanje „upitnika“
 11. Donošenje mišljenja Komisije
 12. Donošenje odluke o dobijanju statusa kandidata za članstvo
 13. Odluka o početku pregovora o pristupanju
 14. Pregovori o pristupanju
 15. Potpisivanje Ugovora o pristupanju
 16. Ratifikacija Ugovora o pristupanju
 17. Punopravno članstvo

Srbija je na ovom putu došla do 7. koraka. Sprovođenje prelaznog trgovinskog sporazuma je blokirano od strane Holandije do potpune saradnje sa sudom u Hagu. Iz ove liste je potpuno jasno da je su Srbiji preostala još dva koraka do podnošenja kandidature za članstvo, a do dobijana statusa kandidata još šest koraka.

I pored nekoliko najava rokova za podnošenje kandidature za članstvo u EU koje su došle od potpredsednika Vlade Republike Srbije, Božidara Đelića, Srbija još uvek nema zeleno svetlo za taj čin. Štaviše, zvaničnici naše države posavetovani su od strane Evropskog Komesara za proširenje da to ne čine dok Srbija ne bude potpuno spremna.