Ne dam EPS!

Ministar energetike o privatizaciji elektro-energetskog sektora. (Beta, 03. 11. 2008. godine)
„Sama Elektroprivreda Srbije (EPS) vredi otprilike koliko sva do sada privatizovana preduzeća.“

Od dolaska na ministarsku funkciju Škundrić je isticao da ne treba prodavati većinski udeo države u Elektroprivredi Srbije jer je to „najveća vrednost kojom Srbija raspolaže“. Svoje razmišljanje argumentovao je i time što privatizacija EPS-a poskupljuje struju (Beta, 18. 10. 2008. godine). Škundrić smatra da bi prvo trebalo da dođe do restrukturiranja EPS-a i izgradnje novih energetskih kapaciteta, pa da se, kroz strateško partnerstvo, nađe potencijalni suvlasnik za to preduzeće.

Privatizacija Elektroprivrede Srbije neće biti obavljena po modelu opšte privatizacije, odnosno država mora ostati većinski vlasnik EPS-a jer je to najveće nacionalno blago kojim Srbija raspolaže.

Politika, 25. 09. 2009. godine

I nakon godinu dana, ministar je ponovio stav o privatizaciji velike državne kompanije.

„Država mora ostati većinski vlasnik EPS-a jer je to najveće nacionalno blago kojim Srbija raspolaže.“

Press, 25. 9. 2009. godine

Iako su se iz Vlade čuli predlozi da bi EPS trebalo prodati, ministar energetike ne menja mišljenje.

„EPS treba sačuvati u većinskom vlasništvu Republike Srbije, odnosno njenih građana. U revitalizaciju, ali i gradnju novih kapaciteta za proizvodnju električne energije u narednom periodu biće uloženo devet milijardi evra. EPS je nacionalno blago i velika potreba društva i stoga će ostati u većinskom vlasništvu države.“

Press, 19. 3. 2010. godine

Zbog toga, Istinomer stav ministra Škundrića ocenujuje doslednim.