Ne dajem obećanja…niti ih ispunjavam

Tvrdnja ministra zdravlja da nikada nije davao obećanja. (Politika, 28. 1. 2011. godine)
„Ne postoji nijedno obećanje koje sam ja dao, a nisam ispunio jer nikada ništa nisam obećavao.“

Odmah nakon podnošenja ostavke, sada već bivši ministar zdravlja, Tomica Milosavljević je izjavio da iza njega nije ostalo nijedno neispunjeno obećenje, jer ih, kako je istakao, i ne daje.

„Čak sam posle prve zakletve, juna 2002. godine, rekao da ništa ne obećavam, već ću da radim najbolje što mogu. Ima izjava gde vi indirektno možete zaključiti da je nešto u zdravstvu obećano, gde sam se uglavnom pozivao na druge, čiji je zadatak bio da urade svoj deo posla, a kada to nije bilo urađeno, odgovornost je bila moja. Na primer, osposobljavanje proizvodnje vakcina na Torlaku. Ima takvih primer još.“

Politika, 28. 1. 2011. godine

Istinomer je, kao što čitaoci znaju, pronalazio i pisao o obećanjima Tomice Milosavljevića. Kao neispunjena ocenili smo ona o uvođenju zdravstvenog vaspitanja u škole; o početku radova na Kliničkom centru Srbije; o tome da Srbiji „predstoji nekoliko meseci“ za potpisivanje sporazuma o saradnji sa međunarodnom fondacijom ‘Eurotransplant’; da će biti doneti podzakonski akti kojima će se sprečiti da farmaceutske kompanije podmićuju zdravstvene radnike.

Očigledno je da se metodologija Istinomera, po kojoj rangiramo i ocenjujemo izjave političara, ne poklapa sa kriterijumima dr Milosavljevića, koji smatra da njegova izjava da će „već sledeće jeseni građani moći da prime vakcinu proizvedenu u ‘Torlaku’ “ – nije obećanje. Na čitaocima je da prosude čija je procena tačnija.

U skladu sa našim kritrijumima i primerima koje smo izneli, izjavu bivšeg ministra zdravlja ocenjujemo kao neistinu.