Za zdravlje u školama ima vremena

Ministar zdravlja o uvođenju zdravstvenog vaspitanja u škole. (Blic, 12. 10. 2008. godine)
„Uvešćemo zdravstveno vaspitanje u škole.“

Ideju o uvođenju predmeta Zdravstveno vaspitanje u škole ministar Milosavljević lansirao je sredinom 2008. i nastavio često da je pominje i narednih meseci.

„Jedan od bitnih poteza našeg društva ka unapređenju javnog zdravlja nesumnjivo bi bio uvođenje zdravstvene kulture ili zdravstvenog vaspitanja u škole. Ovom prilikom javno podržavam ovu inicijativu i obećavam da će Ministarstvo zdravlja uraditi sve potrebne korake da se ona razmotri na najvišem nivou Vlade Srbije i Ministarstva prosvete.“

Politika, 22. 7. 2008. godine

„Naše ministarstvo će insistirati na uvođenju zdravstvenog vaspitanja u škole.“

Press, 30. 9. 2008. godine

„Uvešćemo zdravstveno vaspitanje u škole i povesti računa i o školskoj kuhinji jer će se država teško izboriti s industrijom brze hrane.“

Blic, 12. 10. 2008. godine

Ipak, pošto je bilo kasno da se u toj školskoj godini menja nastavni plan i program, ministar je bio uveren u neophodnost uvođenja novog predmeta u predstojećoj.

„Zdravstveno vaspitanje bi trebalo da bude obavezno u školama. Ove godine treba da razmišljamo kako da uključimo zdravstveno vaspitanje u školu. Mislim da je to neophodno. Nedopustivo je da dete završi osnovnu školu i da ne zna elemente iz fiziologije tela, kako da čuva zdravlje ili kako se zaustavlja krvavljenje.“

Blic, 24. 2. 2009. godine

Pošto zdravstveno vaspitanje ni u novoj školskoj godini nije uključeno u nastavni plan, manifestacija Prvi prolećni festival zdravlja, održana je nedavno u Beogradu, „praćena akcijom – ‘Uvedimo zdravstveno vaspitanje u osnovne škole’, koja će biti sprovedena tako što će se na skupu sakupljati potpisi učesnika i posetilaca festivala.“ (Danas, 10. 4. 2010. godine)

Da, ipak, postoji mogućnost da već od ove jeseni školarci steknu znanja o načinima očuvanja zdravlja, potvrdio je dr Periša Simonović, državni sekretar za zdravstvo, naglasivši da su pokrenuti razgovori sa Ministarstvom prosvete o ovoj ideji. On, međutim, nije dao precizan odgovor na pitanje da li će zdravstveno vaspitanje postati izborni predmet u školama.

„To može da se ostvari na više načina. Jedan je da se u okviru standardnih nastavnih predmeta, recimo biologije, poveća znanje o preventivnim aktivnostima, insistiranju na preventivnim sadržajima u srednjim stručnim školama, recimo medicinskoj. Drugi deo projekta bi mogao da bude otvaranje mogućnosti izbornih predmeta, kroz koje bi se teme zavisno od uzrasta posebno obrađivale.“

Politika, 27. 4. 2010. godine

Budući da je Ministarstvo zdravlja pokrenulo inicijativu za uvođenje zdravstvenog vaspitanja u škole, ali da još nema konkretnih naznaka da bi ono moglo da postane školski predmet, Istinomer ministru zdravlja daje ocenu „krenuli, pa stali“.