Naši vojnici idu u Liban

Ministar odbrane o učešću pripadnika VS u misiji u Libanu. (Kurir, 28. 10. 2010. godine)
„Pripadnici vojske vrlo brzo otići u mirovnu misiju UN u Libanu.“

Krajem oktobra prošle godine ministar odbrane najavio je da će pripadnici Vojske Srbije uskoro otići u mirovnu misiju UN u Libanu. Pred Novu godinu, pet štabnih oficira VS otputovalo je na Bliski istok.

„Šef misije i vođa tima je potpukovnik Zoran Nikolić, a u sastavu tima su i potpukovnici Nenad Sretenović i Jadranko Jukić i majori Đorđe Turukalo i Nikola Otašević. Pripadnici misije angažovani su u kontroli prekida vatre između zaraćenih strana, verifikaciji povlačenja izraelskih odbrambenih snaga i pomoći libanskoj vladi da efektivno preuzme vlast na svojoj teritoriji.“

Politika, 21. 12. 2010. godine

Ispunjeno obećanje.