Najstrože kazne za napade na zdravstvene radnike

Ministar zdravlja o napadima na medicinske radnike. (Tanjug, 12.1.2016. godine)
„Odmah pokrećemo inicijativu za izmenu zakona da se svaki napad na medicinskog radnika u okviru zdravstvene ustanove tretira kao jedno od najtežih krivičnih dela i da se za takve napadače predvide najstrože kazne.“