Najbolje za poljoprivrednike

Predsednik Srbije o pomoći poljoprivredi. (Press, 5. 5. 2011. godine)
„Država je tu da seljaku obezbedi najbolje uslove za proizvodnju.“

Mere za pomoć poljoprivredi, koje je Vlada Srbije usvojila polovinom i krajem maja, predviđaju subvencionisanje 30 umesto prošlogodišnjih 100 hektara obradivih površina i to sa 14 hiljada dinara po hektaru. Sredstva iz budžeta namenjena subvencijama ratarske proizvodnje smanjena su sa prošlogodišnjih 17,5 na 8,6 milijardi dinara za 2011. godinu. Prema toj računici umesto 74.500 gazdinstava koja su prošle godine ostvarila prava na subvencije od 14 hiljada dinara po hektaru, ove godine na pomoć države može da računa samo 67 hiljada domaćinstava.

Ta odluka izazvala je negodovanje poljoprivrednika koji su blokirali magistralne puteve u Vojvodini nameravajući da dođu u Beograd, ali ih u tome sprečava policija. Osim toga, ratari su nezadovoljni i što se politika subvencionisanja menja u jeku poljoprivredne sezone.

„Poljoprivrednici iz čitave Srbije su ogorčeni agrarnom politikom i potezima aktuelnog ministarstva koje, nije ispoštovalo ono što im je obećano krajem prošle godine u pogledu budžetskih podsticaja, nego namerava da uskrati i onako mala sredstva namenjena agraru.“

predsednik udruženja „100 P plus“ Vojislav Malešev, Politika, 31. 5. 2011. godine

Dok jednima ne smrkne, drugima ne svane, pa je tako i u slučaju poljoprivrednika. Dok ratari negoduju, stočari imaju razlog da budu zadovoljni jer ministarstvo namerava da uštedu novca, koju je ostvarila na smanjenju subvencija zemljoradnicima, preusmeri ka stočarstvu.

„Zna se da je razvoj stočarstva prioritet rada Ministarstva, da je osnovna ideja podsticanja stočarske i ratarske proizvodnje kroz proizvodnju stočne hrane sa dodatom vrednošću i plasman na treća tržišta.“

pomoćnik ministra poljoprivrede Miloš Milovanović, RTS, 30. 5. 2011. godine

Budući da je država jedan deo poljoprivrednih proizvođača usvojenim merama oštetila, ali i da najavljuje podršku razvoju stočarstva, Istinomer izjavu predsednika Tadića ocenjuje kao poluistinitu.

Subvencije će, ipak, biti povećane

Posle pet dana štrajka poljoprivrednika u Vojvodini, Vlada je rešila da vrati subvencije na prošlogodišnji nivo.

„Na sastanku državnog vrha Srbije dogovoreno je sinoć da ministar poljoprivrede Dušan Petrović predloži Vladi da se poljoprivrednicima isplaćuju subvencije kao i prošle godine u iznosu od 14.000 dinara po hektaru za parcele do 100 hekatara, potvrđeno je u Vladi Srbije.“

RTS, 3. 6. 2011. godine