Najbolje je investirati u Srbiju

Predsednik vojvođanske Vlade o prednostima ulaganja u Srbiji. (B92, 26. 10. 2010. godine)
„Moramo da predočimo stranim investitorima da su investicioni potencijali takvi da je profit koji se ostvaruje ovde, zbog poreske politike, finansijske stabilnosti, radne snage i njenog kvaliteta, veći nego u zemljama u okruženju.“

Kolike profite ostvaruju strane kompanije poslujući u Srbiji, poslovna je tajna i ne može se lako utvrditi da li su oni veći nego na drugim tržištima. Ono što se, pak, da proveriti jeste kakvi su uslovi za investiranje ovde.

Istinomer je već ranije pisao da ovdašnje dažbine jesu među najnižima u regionu, ali da ima i drugih zemalja koje imaju iste, pa čak i niže poreze na dohodak i dobit. Što se tiče finansijske stabilnosti i kvaliteta radne snage ni oni nisu presudni da bi se investitori odlučili da ulažu ovde. Štaviše, visoke takse, sporost administracije, pravna i politička nestabilnost, ali i svetska ekonomska kriza, dovele su do toga da strana ulaganja kod nas iz godine u godinu opadaju.

Direktne strane investicije u Srbiji (u milijardama dolara)

Godina 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Ulaganja 4,3 3,5 3,0 1,9 1,3

Izvor: UNCTAD

Upoređujući Srbiju sa drugim zemljama bivše SRFJ, ona je u 2010. godini, ipak, bila vodeća zemlja u prilivu stranih investicija. Tako su, na primer, ulaganja u Crnu Goru bila 800 miliona dolara, Sloveniju 400, Hrvatsku i Makedoniju oko 300 miliona, a u BiH 200 miliona. U regionu, ipak, ima država koje su ispred Srbije, kao što je Bugarska sa 2,2 milijarde i Rumunija sa 3,5 milijardi dolara. Ono što je bilo presudno da investitori dođu ovde jeste što Vlada Srbije visokim podsticajima privlači strane kompanije da investiraju.

Sa druge strane, Srbija i dalje spada u grupu zemalja s umerenim rizikom za ulaganje i niži rejting u regionu ima jedino Bosna i Hercegovina.

Zbog svega navedenog Istinomer izjavu Bojana Pajtića ocenjuje kao poluistinu.